Skip to main content
V Posavju 31.9° C Sreda, 17. avgust 2022
28.10.2019
09:11
Foto: Ansat TV
V Brežicah so gostili 28. Forum odličnosti in mojstrstva. Odgovore na temo Spodbujanje nadpovprečnosti kot ključnega gradnika odličnosti in mojstrstva so iskali na treh panelih.

28. Forum odličnosti in mojstrstva v Brežicah

BREŽICE Prvi panel je bil namenjen področju vzgoje in izobraževanja, drugi področju kulture, tretjega so posvetili gospodarstvu. Prvega, ki so ga namenili področju vzgoje in izobraževanja, je vodila ravnateljica Osnovne šole Brežice Marija Lubšina Novak. "Povezujemo projekt Rastoča knjiga s tem forumom odličnosti. Nekako se te vsebine prepletajo in naše vrednote, ki jih promoviramo skozi Rastočo knjigo so izpostavljene tudi na tem 28. Forumu odličnosti in mojstrstva," je ob tem povedala sogovornica. Gre za vrednote, ki nakazujejo osebno in kulturno rast posameznika in družbe kot celote. "Zadeve o tem, kako razmišljamo, če znamo kritično razmišljati in presojati. Znamo digitalne kompetence pravilno uporabljati? Dopuščamo otrokom, da dajejo pobude, ki so na prvi pogled čisto nepomembe - a rekli so že stari modreci, da je bila vsaka ideja neprimerna in se kasneje izkazala kot primerna."

Povezovanje kulture in iskanje sinergij z gospodarstvom

Na drugem panelu so se posvetili spodbujanju povezovanj na področju kulture in iskanju sinergije z gospodarstvom. "Tu ne govorimo samo o turizmu, ampak o sinergiji, ki je izjemno pomembna in možna. Kar dokazujejo številni podatki in naš projekt Gradovi Posavja je en tak primer poti k odličnosti medsebojnega sodelovanja," je ob tem povedala Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice.

Izzivi na pot k nadpovrečnosti

Forum so sklenili s panelom, ki so ga naslovili Izzivi za pot k nadpovprečnosti. Sogovorniki so vsak s svojega vidika razpravljali o možnostih in priložnostih v Posavju. Darko Gorišek, direktor Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Posavje, ob tem pove, "da imamo v Posavju kar nekaj priložnosti, če pogledamo, kje imamo še "centre moči". V Posavju imamo kar polovico papirne industrije. V občini Sevnica smo zelo močni na področju lesarstva, kjer je s to dejavnostjo povezanih podjetij močan grozd. Po celem Posavju smo močni na področju kovinsko predelovalne industrije in naše mnenje je, da bi v prihodnje lahko naredili napredek na teh treh področjih."

"Več kot tretjina posavskih podjetij dnevno živijo poslovno odličnost"

Po Goriškovih besedah imamo v Posavju več kot tretjino podjetij, ki dnevno živijo poslovno odličnost. "So inovativni, so mednarodno usmerjeni, so odlični na področju dnevnih sprememb in nimajo težav s kakovostjo. Ta podjetja se s poslovno odličnostjo ubadajo vsakodnevno, a se ne želijo promovirati. Zakaj ne, težko odgovorim," še dodaja Gorišek.

Nadpovprečnost

Predstavnik strateškega odbora Forumov odličnosti in mojstrstva Janez Gabrijelčič je izpostavil, da so forumi namenjeni ohranjanju nadpovprečnosti doma, v Brežicah, v Posavju. "Želimo, da bi podobno, kot so že naši predniki bili na vseh področjih življenja in dela bili nadpovprečni, ampak so delali v drugih državah, naj to vzpodbudi naše ljudi in Brežičane, da so tudi oni sedaj nadpovprečni," ob tem dodaja Gabrijelčič.

Odličnost v občini Brežice

"V občini Brežice se trudimo zagotavljati kakovost, za katero si želim, da pride v odličnost na vseh področjih. O tem se največ govori v gospodarstvu, manj pa v javnem sektorju in drugih dejavnostih. Na Občini Brežice vzpodbujamo odličnost tako v javnem sektorju, v naših zavodih in nevladnih organizacijah, ki imajo vse bolj pomemben vpliv v občini Brežice," pa je povedal Ivan Molan, župan Občine Brežice. Molan še doda, da občina Brežice tudi s tem postaja lep primer odličnega razvoja v Sloveniji.

brežice
posavski tednik
ansat tv
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja