Skip to main content
V Posavju 22.1° C Torek, 9. avgust 2022
02.10.2021
18:03
Nuklearna elektrarna Krško, september 2021
Foto: arhiv ePosavje
Jedrska elektrarna Krško je z današnjim dnem že 40 let del elektroenergetskega sistema. Kje je elektrarna danes in kakšna prihodnost nas čaka?

Zanesljivo in varno v pripravah na naslednje desetletje

KRŠKO Pred 40 leti je Jedrska elektrarna Krško v elektroenergetsko omrežje oddala prve kilovatne ure električne energije. Danes elektrarna z visoko stabilnostjo in predvidljivostjo obratovanja soustvarja zanesljiv elektroenergetski sistem ter je bistven dejavnik pri stabilizaciji motenj v evropskem elektroenergetskem omrežju, ob jubileju izpostavljajo v Krškem.

Program nadgradnje varnosti

V elektrarni so v tem času oblikovali usposobljen kolektiv, visoko zavezan svojim ciljem in vrednotam varnostne kulture. V elektrarni zaključujejo projekte v sklopu Programa nadgradnje varnosti, s številnimi izboljšavami in vgradnjo dodatnih sistemov za odziv na ekstremne, malo verjetne zunanje pojave, za katere elektrarna izvorno ni bila projektirana. Z izjemo spomladi začete gradnje suhega skladišča izrabljenega goriva bodo projekte Programa nadgradnje varnosti končali letos.

Občasni varnostni pregled

V Jedrski elektrarni Krško ob tem izpostavljajo, da se je začel občasni varnostni pregled, s katerim bo Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost preverila, ali Jedrska elektrarna Krško izpolnjuje pogoje iz obratovalnega dovoljenja glede zagotavljanja sevalne in jedrske varnosti, da lahko nadaljuje obratovanje naslednjih 10 let.

Misija pre-SALTO

V oktobru bodo na elektrarni gostili predstvnike Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki bodo v okviru misije pre-SALTO (Safety Aspects of Long-Term Operation) preverjali varnost dolgoročnega obratovanja elektrarne. V teku je postopek presoje vplivov na okolje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za dolgoročno obratovanje elektrarne, v katerem je tudi čezmejna presoja vplivov na okolje v skladu z EU-direktivo in ESPOO-konvencijo.

Nuklearna elektrarna Krško

V letih brez remonta 6 milijard kilovatnih ur električne energije

V Jedrski elektrarni Krško so s strokovnim vodenjem, vzdrževanjem in posodabljanjem dvigovali obratovalno učinkovitostjo. S posodobitvami opreme in procestov in povečanjem moči jim je s prehodom na 18-mesečni gorivni cikel uspelo, da v letih z remontom proizvedejo okoli 5,4 milijarde kilovatnih ur električne energije in v letih brez njega 6 milijard kilovatnih ur. Zaradi aprilskega remonta je njihov letošnji proizvodni cilj 5,3 milijarde kilovatnih ur. 

"Iščemo najboljše odgovore na vprašanja razvoja energetike"

In kot pravijo v elektrarni, "v obdobju velikih negotovosti v našem okolju in svetu iščemo tudi najboljše odgovore na vprašanja razvoja energetike, ki bo ljudem zagotavljal cenovno dostopnost električne energije, gospodarstvu omogočal konkurenčnost in državi zadostno raven samooskrbe ter omogočil vzdržen prehod v podnebno nevtralnost." Kakor dodajajo, so med delovanjem zagotovili pozitivne odgovore na ta vprašanja, "zato se tudi pri razvoju in preobrazbi elektroenergetike, ki postaja vse pomembnejši del širšega zagotavljanja energije, velja opreti na jedrsko energijo in obnovljive vire."

(bš, eP)

nuklearna elektrarna krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja