Skip to main content
V Posavju 15.4° C Petek, 27. maj 2022
10.05.2019
14:19
Foto: eposavje.com
Brežiški občinski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta potrdili nove cene komunalnih storitev. Za ustrezno zagotavljanje gospodarskih javnih služb sledijo intenzivnejša vlaganja v obnovo.

Nove cene komunalnih storitev v Brežicah

Občinski svetniki so obravnavali in sprejeli sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov. Najemnina, ki jo plačuje izvajalec – torej Komunala Brežice – je del omrežnine oz. cene javne infrastrukture, ki je skupaj s stroškom izvajanja službe del cene, ki jo plačujejo uporabniki

Intenzivnejša vlaganja v obnovo

Na občini ocenjujejo, da je treba za ustrezno zagotavljanje gospodarskih javnih služb intenzivneje vlagati v obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. In za ta namen je treba zagotoviti sredstva iz proračuna.

Obnove vodovodov

Že v letošnjem letu nameravajo pričeti z investicijsko obnovo Vodovoda Sromlje, povečati obseg gradnje Vodovoda Križe ter pričeti z gradnjo Vodovoda Cerklje za naselje Kraška vas.

Gradnja kanalizacijskega omrežja

Ob tem želijo nadaljevati z gradnjo kanalizacijskega omrežja v Krški vasi ter pristopiti k urejanju odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode za naselje Artiče. Operativni program čiščenja odpadne komunalne vode kot prioriteto poudarja območje porečja Krke, kar tangira naselja Cerklje, Hrastje, Črešnjice, Račja vas in Župeča vas.

Ansat TV

brežice
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam