Skip to main content
V Posavju 27.5° C Sobota, 12. junij 2021
25.11.2020
12:52
Foto: arhiv ePosavje
Na Statističnem uradu Republike Slovenije pravijo, da smo v Sloveniji oktobra zabeležili rekordno mesečno proizvodnjo električne energije v zadnjih 17 letih.

Oktobra rekordna mesečna proizvodnja elektrike od leta 2003

Oktobra proizvedli 24% več kot septembra

KRŠKO Na Statističnem uradu Republike Slovenije pravijo, da se je proizvodnja električne energije v oktobru 2020 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta povečala za 111 %, medtem ko je poraba električne energije ostala na približno enaki ravni. 

Kje so razlogi za takšne rezultate?

Tako je neto proizvodnja električne energije je oktobra 2020 znašala 1.732 GWh in se je glede na september 2020 povečala za 24 %, glede na oktober 2019 pa za 111 %. Kakor dodajajo, je oktobrska mesečna proizvodnja električne energije najvišja v zadnjih 17 letih spremljanja.

Nuklearna elektrarna Krško, september 2020

Ugodna hidrologija, visoka razpoložljivost in ugodne tržne razmere

V termoelektrarnah za manj kot odstotek manjša kot oktobra lani

V primerjavi z oktobrom 2019 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah oktobra 2020 za 167 % večja. Na Statističnem uradu Republike Slovenije te številke pripisujejo ugodnim hidrološkim razmeram, visoko razpoložljivi proizvodni infrastrukturi ter ugodnim tržnim razmeram. Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah je bila oktobra 2020 za manj kot 1 % manjša kot oktobra 2019, medtem ko je Nuklearna elektrarna Krško oktobra lani zaradi rednega letnega remonta ni obratovala. V primerjavi s septembrom 2020 so v NEK oktobra proizvedla 5 % več električne energije.

Oktobra za 7% večja poraba kot mesec prej

Poraba električne energije se je sicer v oktobru 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 7 % in je znašala 1.175 GWh. Oktobra lani je ta znašala 1.199 GWh, kar je za 2 % več kot letos.

Koliko električne energije smo uvozili in koliko izvozili?

Oktobra 2020 smo tako v Sloveniji uvozili 478 GWh, izvozili pa 999 GWh električne energije. Če primerjamo enako obdobje lanske leta, je bil uvoz oktobra 2020 za 47 % manjši in izvoz za 101 % večji. "Zaradi večje proizvodnje električne energije oktobra 2020 se je zmanjšal uvoz in ob enem povečal izvoz električne energije, medtem ko je poraba električne energije v Sloveniji ostala na približno enaki ravni kot oktobra 2019," še dodajajo na Statističnem uradu Republike Slovenije.

(bš)

krško
hidroelektrarne
nuklearna elektrarna krško

Pridružite se nam