Skip to main content
V Posavju 21.1° C Sreda, 6. julij 2022
16.05.2019
12:56
Foto: arhiv ePosavje
Kot so sporočili iz Agencije Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve so gospodarske družbe in samostojni podjetniki v Posavju v 2018 ponovno izboljšali rezultate poslovanja.

Lani ustvarili 4,2 milijarde evrov prihodkov

4,2 MILIJARDE EVROV PRIHODKOV Posavske družbe so v letu 2018 ustvarile 4,2 milijarde evrov prihodkov in ti so bili za 3 odstotke višji kot v letu 2017, medtem ko so se prihodki na ravni Slovenije povečali za 9 odstotkov. Največ, za 54 milijonov evrov, so prihodke povečale družbe predelovalne dejavnosti ter za 49 milijonov evrov družbe dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, najbolj zmanjšale pa družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro, za 45 milijonov evrov.

11.773 zaposleni, 855 več kot v letu poprej

V letu 2018 je bilo v družbah 11.773 zaposlenih, 855 več kot leto prej. Najbolj, za 261, se je število zaposlenih povečalo v predelovalnih dejavnostih, za 136 v družbah trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter za 113 v dejavnosti prometa in skladiščenja.

Posavsko gospodarstvo v letu 2018

115 novih družb, 142 izbrisanih

Letna poročila za leto 2018 je AJPES predložilo 1.495 posavskih družb, 3 več kot za leto 2017. Po podatkih Poslovnega registra Slovenije smo v letu 2018 v Posavju ustanovili 115, izbrisali pa 142 družb.

48 stečajnih postopkov

Začetih je bilo 48 stečajnih postopkov (v letu 2017 jih je bilo 46), od tega 16 v družbah s področja gradbeništva ter 11 s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, uvedenih pa je bilo tudi 14 postopkov prisilne poravnave.

Prihodki najbolj navzgor na domačem trgu

Najbolj so se povečali prihodki, doseženi na domačem trgu, kjer so družbe dosegle 120 milijonov evrov oziroma za 8 odstotkov več prihodkov kot v letu 2017. Na tujem trgu so se prihodki povečali le na trgu izven EU, za 10 odstotkov oziroma 49 milijonov evrov, medtem, ko so se prihodki na trgu EU zmanjšali za 15 milijonov evrov (1 odstotek), pri čemer so družbe oskrbe z električno energijo, plinom in paro tovrstne prihodke zmanjšale za 87 milijonov evrov, ostale družbe Posavja pa povečale za 72 milijonov evrov, med njimi največ družbe predelovalne dejavnosti, za 45 milijonov evrov.

Rast prihodkov pod povprečjem, a nadpovprečno izboljšan poslovni izid

"Čeprav je bila rast prihodkov posavskih družb pod slovenskim povprečjem, pa so te kljub temu uspele nadpovprečno izboljšati tako poslovni izid kot neto dodano vrednost: ugotovile so neto čisti dobiček 102 milijona evrov, ki je bil za 29 odstotkov večji kot v letu 2017 ter dobre pol milijarde neto dodane vrednosti, 10 odstotkov večje kot v letu 2017. V Sloveniji so družbe neto čisti dobiček povečale za 16 odstotkov, neto dodano vrednost pa za 9 odstotkov," pravijo na AJPES-u.

Poslovni izid so najbolj izboljšale družbe predelovalne dejavnosti

45 milijonov evrov neto čistega dobička (pozitivna razlika med čistimi dobički in čistimi izgubami družb) so ustvarile družbe, ki delujejo na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro, 26 milijonov evrov družbe predelovalne dejavnosti, 11 milijonov evrov družbe dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter 7 milijonov evrov družbe s področja gradbeništva. Vse dejavnosti so poslovale pozitivno, najbolj pa so neto poslovni izid izboljšale družbe predelovalne dejavnosti, za 28 odstotkov.

Dodana vrednost v Posavju za 2 odstotka višja kot leto prej

Tudi največ neto dodane vrednosti, 184 milijonov evrov, so tokrat ugotovile družbe predelovalne dejavnosti, s 155 milijoni evrov pa so jim sledile družbe, ki delujejo na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Dodana vrednost na zaposlenega je bila v Posavju 45.448 evrov, za 2 odstotka višja kot leto prej in hkrati 1.033 evrov višja kot v Sloveniji.

Najpomembnejša dejavnost oskrba z električno energijo, plinom in paro

Tudi v letu 2018 je bila v Posavju najpomembnejša dejavnost oskrba z električno energijo, plinom in paro, njeni prihodki so se v letu 2018 sicer zmanjšali za 2 odstotka, vendar so še vedno predstavljali skoraj dve tretjini (66 odstotkov) prihodkov družb Posavja. "17 družb te dejavnosti, med njimi 4 velike in ena srednje velika, so ustvarile 2,8 milijarde evrov prihodkov, imele 1.129 zaposlenih ter ustvarile 155 milijonov evrov neto dodane vrednosti oziroma 137.606 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega. V letu 2018 so navedene družbe, kljub 2 odstotka manj prihodkov, izboljšale neto poslovni izid iz leta prej za 24 odstotkov," dodajajo na AJPES-u.

Na drugem mestu predelovalna dejavnost

Po višini ustvarjenih prihodkov je sledila predelovalna dejavnost, kamor je sodilo 224 družb, ki so ustvarile 16 odstotkov prihodkov Posavja. Njihovi prihodki so znašali 674 milijonov evrov, ustvarile so 184 milijonov evrov neto dodane vrednosti in imele 4.934 zaposlenih. Večina družb je poslovalo s čistim dobičkom v skupni vrednosti 29 milijonov evrov, hkrati pa je dejavnost beležila čisto izgubo v višini 4 milijone evrov, za 60 odstotkov nižjo kot leto prej, zmanjšanje čiste izgube je najbolj vplivalo na izboljšanje rezultata dejavnosti.

Na tretjem mestu trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil

Na tretjem mestu so s 351 milijonov evrov (8 odstotkov prihodkov) regije ustvarile družbe trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Takšnih družb je bilo 380, med njimi 1 velika in 6 srednje velikih, ugotovile pa so 49 milijonov neto dodane vrednosti ter 11 milijonov neto čistega dobička, za četrtino višjega kot leto prej.

Kako pa kaj samostojni podjetniki?

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije smo v letu 2018 v Posavju ustanovili 412 samostojnih podjetnikov, izbrisalo se jih je 336, uvedli pa so tudi 4 stečajne postopke samostojnih podjetnikov. Več o poslovanju samostojnih podjetnikov bomo objavili v petkovem dopoldnevu.

(bš)

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Novice iz Posavja