Skip to main content
V Posavju 13.3° C Četrtek, 29. september 2022
20.04.2020
21:09
Radeče
Foto: arhiv ePosavje
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij HRT

Cilj? zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja

RADEČE Z Regionalne razvojne agencije Posavje, ki je v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 pristojna za občino Radeče, so sporočili, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v petek, 17. aprila v Uradnem listu in na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020.

Za zmanjšanje stopnje brezposelnosti

Kot pravijo v sporočilu, "je cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter zmanjšanje stopnje brezposelnosti. Predmet razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na upravičenem območju. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 681.747 evrov, koriščenje sredstev pa bo možno v proračunskem letu 2020 oziroma do predvidene porabe razpoložljivih sredstev.

Rok za prijavo je 18. maj 2020

Skrajni rok za zaključek investicije je do vključno 30. oktobra 2020. Vrednost sofinanciranja posamezne operacije ne sme biti nižja od 10.000 evrov in ne višja od 100.000 evrov, rok za oddajo vlog na ta javni razpis je 18. maj 2020.

(eP)

rra posavje
radeče

Pridružite se nam