Skip to main content
V Posavju 21.8° C Četrtek, 7. julij 2022
27.06.2019
14:00
Foto: arhiv ePosavje
Nadzorni odbor programa Interreg Europe je odobril projekt INNO INDUSTRY, ki ga RRA Posavje kot vodilni partner prijavil na 4. razpis programa INTERREG EUROPE.

Projekt INOO INDUSTRY je edini projekt tega programa, kjer je vodilni partner iz Slovenije in je pridobil podporo Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

Cilj - izboljšati izvajanje inovacijskih politik v okviru industrije 4.0

Vrednost projekta, ki bo povezoval 10 partnerjev iz Slovenije (RRA Posavje, vodilni partner), Avstrije, Latvije, Španije, Portugalske, Švedske, Slovaške, Madžarske, Romunije in Velike Britanije, je 1.467.941,00 EUR. Projekt se bo izvajal 36 mesecev.

S projektom želimo doseči izboljšanje izvajanja inovacijskih politik v okviru industrije 4.0 in povečati stopnjo grozdov, ki razvijajo dejavnosti v podporo preoblikovanju industrije 4.0 do leta 2022 z izboljšanjem regionalnih in nacionalnih politik.

INNO INDUSTRY bo vzpostavil strateške delovne skupine z namenom, da se omogoči izmenjava najboljših praks, povezanih z grozdi. Ključni rezultat INNO INDUSTRY bo regionalna SWOT analiza v 10 regijah EU, identifikacija vsaj 30 najboljših praks v povezavi z grozdi in industrijo 4.0 in 10 akcijskih načrtov za izboljšave v obravnavanih politikah.

Aktivnosti so usmerjene v medsebojno učenje

Vse aktivnosti projekta INNO INDUSTRY so usmerjene v medsebojno učenje, in sicer:

  • spoznati prednosti in slabosti v regijah sodelujočih partnerjev v povezavi z delovanjem grozdov in izvajanjem načel 4.0;
  • določiti in si izmenjati najboljše prakse v vsaki od sodelujočih regij;
  • izdelati akcijske načrte za različne instrumente politik v državah projekta INNO INDUSTRY z namenom, da se uvedejo spremembe, ki podpirajo razvoj grozdov, da se trenutna industrija preoblikuje v pametno industrijo;
  • usposobiti deležnike za nove tehnološke napredke;
  • uvesti izboljšave za razvoj grozdov v povezavi z industrijo 4.0.

Vodilni partner RRA Posavje je zadolžen za koordinacijo projektnih aktivnosti in zagotavljanje izvedbe vseh projektnih aktivnosti v skladu z delovnim načrtom; koordinacijo dogodkov in aktivnosti posameznih partnerjev; spremljanje izvajanja projekta in nadzor nad optimalno porabo sredstev; zagotavljanje osrednje podlage in podpore za vse vidika dela; zagotavljanje pravilnega izvajanja pravnih, pogodbenih in finančnih obveznosti ter zagotavljanje ustrezne kakovosti projektnih rezultatov.

RRA Posavje

rra posavje
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam