Skip to main content
V Posavju 29° C Sreda, 17. avgust 2022
19.02.2021
22:08
Termoelektrarna Brestanica v letu 2020
Foto: Termoelektrarna Brestanica
V Termoelektrarni Brestanica so bili v letu 2020 kljub težjim razmeram zelo uspešni.

Termoelektrarna Brestanica v letu 2020

Poslovno leto 2020 je sicer najbolj zaznamovala koronakriza, vendar smo bili kljub težjim razmeram zelo uspešni, saj smo dosegli vse zastavljene cilje, kar je razvidno tudi iz naslednjih bistvenih poudarkov leta.

Izgradnja plinskega bloka PB7

Na osrednjem razvojnem projektu »Izgradnja plinskih turbin 40-70 MW«, kjer gre za izgradnjo drugega nadomestnega agregata PB7, smo kljub enomesečnemu zaprtju gradbišča zaradi epidemije opravili vse načrtovane aktivnosti. Marca je bil dobavljen blok transformator in visokonapetostni kabel. Aprila je bila podpisana pogodba za pomožne tehnološke sisteme. Maja so bili v sklopu glavne tehnološke opreme na lokacijo TEB dobavljeni difuzor, mazalni sistem turbine, turbina, reduktor in električni generator. Stekla je vgradnja že dobavljene opreme. Avgusta, ko je bila montaža glavne tehnološke opreme v polnem teku, je bil dobavljen tudi dimnik. Septembra pa je bila zmontirana visokonapetostna oprema. Po zaključeni montaži celotne opreme so se novembra začela hladna testiranja ter interni tehnični in komisijski pregledi posameznih tehnoloških sistemov.

Termoelektrarna Brestanica, sinhronizacija z omrežjem

Priznanje za poslovno odličnost in sistemi vodenja

 V začetku marca smo po več kot letu dni aktivnosti na tem področju prejeli nagrado za poslovno odličnost po mednarodnem certifikatu odličnosti EFQM »Priznani v odličnosti – Recognised for Exelllence – 4 stars«. To nagrado smo prejeli kot prvo podjetje iz Posavja in tudi kot prvo podjetje iz proizvodnega dela celotnega elektroenergetskega sektorja.

Kot vsako leto sta bili tudi v letu 2020 izvedeni tako notranja kot zunanja presoja po standardih ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001. Decembra pa smo pričeli z aktivnostmi za prehod iz standarda OHSAS 18001:2017 na standard ISO 45001:2018. Na področju družini prijaznega podjetja smo zaposleni koristili pridobljene ukrepe v skladu s pridobljenim osnovnim in polnim certifikatom.

Izvajanje sistemskih storitev

Izvajanje sistemskih storitev ročne rezerve za povrnitev frekvence in zagon agregatov iz brez napetostnega stanja ostaja naša primarna dejavnost, poleg tega pa s plinskimi agregati PB1-3 in PB6 predstavljamo tudi neodvisen zunanji vir napajanja nujne lastne rabe NEK.

Komercialno obratovanje

Lanska proizvodnja električne energije je bila rekordna, saj smo podvojili načrtovano proizvodnjo in proizvedli 52,8 GWh. Od tega je bilo komercialnega obratovanja v obsegu 48,4 GWh. Največ komercialnega obratovanja je bilo s plinskim blokom PB6 v poletnih mesecih, ki je proizvedel 37 GWh električne energije.

Revizije plinskih blokov

V letu 2020 smo opravili redni letni reviziji plinskih blokov PB2 in PB3, ki sta vključevali preglede posameznih komponent plinskega bloka. Revizija plinskega bloka PB4 je bila zaradi pandemije iz spomladanskega prestavljena na jesenski čas in je obsegala vizualne preglede kritičnih komponent ter servisiranje in preglede pomožnih naprav.

Aktivnosti in ukrepi ob pojavu koronavirusa

Skozi celo leto smo redno spremljali epidemiološko sliko glede novega koronavirusa in obveščali zaposlene o sprejetih zaščitnih ukrepih. Za preprečevanje širjenja okužbe smo izvajali priporočene in tudi dodatne ukrepe, predvsem za ključni kader, ki ima neposreden vpliv na nemoteno zanesljivo in varno obratovanje elektrarne.

Termoelektrarna Brestanica iz zraka

Kako nam kaže v prihodnosti?

Glede na spreminjanje elektroenergetskega trga je nujno zagotavljanje zanesljivih sistemskih storitev na teritoriju RS, ki bodo zmogle nadomestiti in zagotoviti zanesljivo pokrivanje velikega obsega novo načrtovanih zmogljivosti obnovljivih virov energije ter tako tudi v prihodnje zagotavljati varno in zanesljivo oskrbo vseh prebivalcev RS z električno energijo. S tem v mislih pogled usmerjamo naprej proti začetku priprav na izgradnjo plinskih blokov PB8 in PB9. S takšnimi agregati, kot jih imamo in načrtujemo v prihodnosti na lokaciji Termoelektrarne Brestanica, bomo lahko zagotavljali varnost in zanesljivost delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema.

Termoelektrarna Brestanica

termoelektrarna brestanica
krško
energetika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja