Skip to main content
V Posavju 19.2° C Ponedeljek, 4. julij 2022
05.01.2021
08:43
Tretji občasni varnostni pregled NEK
Foto: arhiv ePosavje
Uprava za jedrsko varnost Republike Slovenije (URSJV) je 23. decembra 2020 potrdila program tretjega občasnega varnostnega pregleda Nuklearne elektrarne Krško. Kot pravijo, bo zaključen leta 2023.

Tretji občasni varnostni pregled Nuklearne elektrarne Krško

URSJV: "Zaključen bo leta 2023"

KRŠKO Kot pravijo na URSJV, "program občasnega varnostnega pregleda Nuklearne elektrarne Krško (NEK) določa obseg, vsebino in časovni načrt občasnega varnostnega pregleda. Občasni varnostni pregled bo zaključen leta 2023. V skladu s 112. členom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti je NEK dolžna zagotavljati redno, celovito in sistematično ocenjevanje in preverjanje sevalne ali jedrske varnosti objekta, kar se izvaja z občasnimi varnostnimi pregledi."

Potrditev poročila je pogoj za podaljšanje obratovalnega dovoljenja

Potrditev poročila o občasnem varnostnem pregledu je tudi pogoj za podaljšanje obratovalnega dovoljenja Nuklearne elektrarne Krško za naslednjih 10 let. "Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (JV9) podrobneje določa zahteve glede programa in izvedbe občasnega varnostnega pregleda, Uprava za jedrsko varnost pa je izdala tudi praktično smernico PS 1.01, ki podrobneje pojasnjuje vsebino občasnega varnostnega pregleda. Zahteve glede občasnega varnostnega pregleda in načina njegove izvedbe temeljijo na določbah direktive EU o jedrski varnosti jedrskih objektov, varnostnih standardov Mednarodne agencije za atomsko energijo in priporočil evropskega združenja upravnih organov za jedrsko varnost (WENRA)," dodajajo.

Nuklearna elektrarna Krško 2019

Prvi občasni varnostni pregled je bil v letu 2003

Prvi pregled: "Elektrarna je tako varna, kot je bilo predvideno ob začetku obratovanja"

Prvi občasni varnostni pregled NEK so izvedli leta 2003. Na URSJV pravijo, "da je ta pokazal, da je elektrarna tako varna, kot je bilo to predvideno ob začetku njenega obratovanja. Drugi občasni varnostni pregled je pregledal spremembe v obdobju 2003 do 2013 glede zahtev novih predpisov in standardov ter kumulativnih učinkov sprememb v tem obdobju v projektu elektrarne, organizaciji in vpliva okoljskih sprememb na elektrarno."

Tretji pregled v času prehoda elektrarne v dolgoročno obratovanje

Ker tretji občasni varnostni pregled poteka v času prehoda elektrarne v dolgoročno obratovanje, bodo namenili poseben poudarek stanje elektrarne, pripravljenosti na podaljšanje obratovanja ter upoštevanju sodobnih zahtev, standardov in dobrih praks glede dolgoročnega obratovanja.

Misija SALTO

"Kot del pregleda varnostne vsebine Staranje objekta je Republika Slovenija že povabila posebno pregledovalno mednarodno misijo Mednarodne agencije za atomsko energijo (»Safety Aspects of Long Term Operation« - SALTO). Skupaj bo upravljavec objekta pregledal 18 varnostnih vsebin, od tega tudi tri nove: Radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo, Fizično varovanje in Varstvo pred sevanji," dodajajo.

Občasni varnostni pregled

V sporočilu še pravijo, da na podlagi rezultatov občasnega varnostnega pregleda Uprava za jedrsko varnost ugotovi, ali stanje objekta zagotavlja zadostno raven jedrske varnosti za nadaljnje desetletno obratovanje. "Ob tem pa se v postopku pregleda lahko ugotovijo tudi manjša neskladja ali možne izboljšave, ki se izvajajo po uspešni potrditvi končnega poročila o občasnem varnostnem pregledu v obliki potrjenega akcijskega načrta."

Ob potresu zaustavitev po 427 dneh neprekinjenega delovanja

Ob potresu 29. decembra 2020 se je elektrarna po 427 dneh neprekinjenega delovanja samodejno zaustavila, po preverjanju celotnega sistema in opravljenih testiranjih so jo zadnji dan leta v četrtek, 31. decembra, zvečer vrnili v elektroenergetski sistem in od prvega dne leta znova obratuje na polni moči.

(bš)

nuklearna elektrarna krško
krško

Pridružite se nam