Skip to main content
V Posavju 4.9° C Petek, 3. december 2021
18.09.2020
10:51
Ureditve na akumulacijskem bazenu HE Arto - Blanca
Grafika: ePosavje
O ureditvah na in ob akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Arto - Blanca sta v ponedeljek govorila minister in župan, o režimu na jezeru HE Krško bodo naslednji četrtek govorili občinski svetniki.

Kdaj bo upravljanje akumulacijskega bazena HE Arto-Blanca prenešeno z države?

Vizjak: "Upam, da bo dogovor sprejet v tem letu"

SEVNICA Ob ponedeljkovem obisku ministra za okolje in prostor v Sevnici je beseda tekla tudi o prenosu akumulacijskih bazenov ob hidroelektrarnah in ostalih ureditev ob teh bazenih z države na koncesionarja in lokalno skupnost. Postopek prenosa na akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Arto – Blanca država je v zaključni fazi. "Upam, da bo dogovor sprejet v tem letu in da bo vzdrževanje tega bazena preneseno na koncesionarja," je ob tem povedal minister Andrej Vizjak.

Tudi o večnamenskih poteh, črpališčih in ostalih infrastrukturi

Na sestanku so se pogovarjali tudi o črpališčih in ostali infrastrukuri, ki še nimajo povsem jasnega dogovora. "Interes države je ta, da v lastništvu ohrani vse tiste poti, ki so potrebne za vzdrževanje vodne infrastruktue in za dostope do vodne infrastrukture. Nam je v interesu, da so te poti večnamenske tudi za kolesarstvo, rekreacijo in druge dejavnosti," doda Vizjak.

Ocvirk: "Upravljanje večnamenskih poti ni v celoti urejeno"

"Večnamenske poti so tiste, ki vabijo domačine in turiste"

Sevniški župan Srečko Ocvirk ga je dopolnil, da je ta infrastruktura delno že koriščena. "Večnamenske poti ob Savi so tiste, ki vabijo domačine in turiste, da kolesarijo po njih. Upravljanje teh večnamenskih poti v celoti ni urejeno. Ministra sem prosil, da pospešijo postopke in ureditve teh razmerij, da bo akumulacijski bazen hidroelektrarn uporaben večnamenski objekt – za energetiko, šport, rekreacijo in kvalitetno bivanje nas, ki živimo v tem prostoru."

Kaj pa most na Logu in obvoznica na Blanci?

Ocvirk ob tem izpostavlja, da državni prostorski načrt za hidroelektrarno Arto - Blanca ni v celoti zaključen. "Ni zaključen v delu mostu na Logu - ureditvah nivojskih prehodov Gobovce ter obvoznica Blanca. Ta dva projekta je v investiranje ter pripravo dokumentacije prevzela Direkcija za infrastrukturo." Pričetek izvedbe projekta mostu na Logu je predviden v letu 2022. Pri obvoznici Blanca bo, tako Ocvirk, potrebnega več napora. "Projekt je v začetnih fazah, zato pričakujemo od Direkcije za infrastrukturo, da projekt uvrsti v načrt razvojnih programov in prične z aktivnostmi za projektiranje."

Plovbni režim na HE Krško

Krški svetniki naslednji četrtek (tudi) o plovbnem režimu na Savi

Upravljanje s pristanišči je izbirna gospodarska dejavnosti

O reki Savi se bodo naslednji četrtek pogovarjali tudi krški občinski svetniki. Na mizah bodo imeli osnutek Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Krško. Za kaj gre? Kot piše v gradivu, "mora lokalna skupnost pri določitvi plovbnega režima upoštevati določbe Zakona o plovbi po celinskih vodah in na njegovi podlagi izdane predpise, predpise o varstvu okolja, ohranjanju narave in voda, sladkovodnega ribištva in urejanju prostora ter naravne danosti in druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja." V 14. členu omenjeni Zakon določa, da je upravljanje s pristanišči, vstopno-izstopnimi mesti, izbirna gospodarska javna služba.

V trenutnem veljavnem odloku niso jasno razmejene nekater pristojnosti in naloge upravljalca

In v trenutno veljavnem odloku, tako v gradviu, "niso jasno razmejene pristojnosti in naloge upravljalca pristanišča in skrbnika plovnega območja v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah. V skladu z zadevnim zakonom je lahko izbirna gospodarska javna služba samo upravljanje s pristanišči oz. vstopno izstopnimi mesti (14. člen ZPCV). Naloge skrbnika plovbnega območja se ne morejo izvajati v obliki izbirne gospodarske javne službe, saj za to ni pravne podlage.  Odlok o podelitvi koncesije za upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Krško še ni bil sprejet in koncesija (še) ni bila podeljena."

Po sprejetju odloka sprejetje koncesijskega akta in nato postopek izbire koncesionarja

Zakon o gospodarskih javnih službah v 6. členu določa, da lahko gospodarske javne službe, izbirne ali obvezne, lokalna skupnost zagotavlja v oblikah režijskega obrata, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju ali z dajanjem koncesij in na Občini Krško pravijo, da se bo ta dejavnost opravljala kot izbirna gospodarska javna služba. "Po sprejetju tega odloka je potrebno sprejeti koncesijski akt - odlok o podelitvi koncesije in izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje s pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi mesti na plovbnem  območju reke Save na akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Krško, na podlagi katerega bodo nato izvedli postopek izbire koncesionarja za opravljanje te gospodarske javne službe."

(bš)

sevnica
hidroelektrarne
krško
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja