Skip to main content
V Posavju 21.2° C Sobota, 2. julij 2022
15.03.2022
14:27
Krški občinski svetniki
Grafika: ePosavje.com
Krški občinski svetniki so soglasno potrdili sklep na 1. izredni seji sveta, na katerem je bila tema kadrovsko dogajanje v družbi GEN energija po odpoklicu generalnega direktorja Martina Novšaka.

Izredna seja o kadrovskem dogajanju v GEN energiji

KRŠKO Po nedavnem odpoklicu Martina Novšaka z mesta generalnega direktorja družbe GEN energija so v ponedeljkovem popoldnevu zasedajo krški občinski svetniki. Na seji svetnice in svetniki obravnavali kadrovske menjave v družbi GEN energija z vidika jedrske varnosti v Posavju.

Koga so povabili na izredno sejo?

Kot so sporočili z Mestne občine Krško, so na sejo povabili več vpletenih. Na sejo so bili vabljeni minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga dr. Janez Žlak, Martin Novšak in Gordana Radanovič iz GEN energije ter članice in člani nadzornega sveta družbe GEN energija. Ministra in predsednika uprave SDH-ja v Krškem ni bilo.

IZ MINUTE V MINUTO:

(17:00) Svetniki soglasni 

Krški občinski svetniki so s 26 glasovi za soglasno potrdili sklep z zahtevami, ki ga v celoti v izvirniku objavljamo v nadaljevanju.

Sklep (vir: Mestna občina Krško):

Glede na veliko odgovornost za zagotavljanje varnosti pri obratovanju NEK in ostalih energetskih objektov, glede na velike razvojne izzive energetike v Posavju in glede na zadnje kadrovske menjave v družbi GEN energija, d.o.o. Občinski svet Mestne občine Krško od Vlade Republike Slovenije kot lastnika energetskih objektov, od Slovenskega državnega holdinga, d. d., in od Nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o., kot upravljalca GEN energije, zahteva:

  • da GEN energijo tudi v prihodnje vodi strokovnjak s poznavanjem jedrske stroke in da se do naše zahteve opredelijo MZI, SDH in Nadzorni svet družbe GEN energija, d.o.o.;
  • da se mora pri kadrovanju v upravi družbe GEN energija, d.o.o. upoštevati visoka strokovna usposobljenost kandidatov in poznavanje delovanja NEK, ki je srce današnje posavske energetike. Izgradnja NEK 2 je največji izziv slovenske energetike pri prehodu v nizkoogljično družbo. Stabilna vodstva posavskih energetskih družb, z vodilnimi ljudmi iz Posavja, so zagotovilo za varno in uspešno vodenje energetskih družb;
  • da se v okviru slovenskih energetskih družb v državni lasti, drugemu slovenskemu stebru energetike, GEN energiji, s sedežem v Krškem, tudi v prihodnje omogoči nemoten razvoj investicij.
  • da Vlada Republike Slovenije, Slovenski državni holding, d. d., in Nadzorni svet družbe GEN energija, d.o.o. sodelujejo z Mestno občino Krško in upoštevajo mnenja občine, ker sta nemoteno delovanje, predvsem pa razvoj energetike danes možna edino ob strinjanju ljudi in lokalnih skupnosti, v katerih so locirani energetski objekti;
  • da Občinski svet Mestne občine Krško soodloča pri ključnih vprašanjih dolgoročne uporabe jedrske energija, vključno z načrtovano izgradnjo drugega bloka NEK;
  • strokovno in nepolitično vodenje energetskih družb, kot so GEN energija in NEK;
  • strokovno in transparentno vodenje projekta JEK 2 v okviru GEN energije v izogib šoštanjskega scenarija;
  • Občinski svet Mestne občine Krško poziva upravni odbor ARAO in Vlado Republike Slovenije, da skladno s predpisanim zakonskim rokom nemudoma imenuje direktorja ARAO in s tem omogoči nadaljnje aktivnosti za izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

(16:54) Novšak o strokovnosti, ključnih ljudeh in velikih stvari

"Želim to, da so na ključnih mestih ljudje, ki razumejo core business, jedrsko energijo. V svetu je bilo veliko dogodkov, ki temu ni tako. Jedrska nima 10.000 rudarjev, nima politične moči, ima strokovnjake, strokovnjake iz tega okolja," je v svojem nagovoru svetnikom povedal nekdanji generalni direktor GEN energije Martin Novšak. "Politika je bila vedno proti, da v akte umestimo strokovnost. Ne razumejo, kaj je varnost. Na GENu morata biti od 3 članov uprave vsaj dva z jedrskega področja. Denar je varnost. NEK spada med 10 najbolj varnih elektrarn na svetu. 1500 ljudi, 3,3 milijarde evrov prometa, najmanj 40% proizvodnja elektrike. To so velike stvari."

(16:50) Samo Fürst (GEN energija)

"V očeh javnosti je zelo pomembno, kdo zastopa našo družbo. Ključno je, da družbo, skupino in podjetja v skupini vodijo naši kompetentni in izkušeni strokovnjaki. S tem dvignemo kredibilnost, ki jo potrjuje tudi lokalno prebivalstvo. Z različnimi projekti smo aktivno vključeni v našem prostoru, imamo nekaj strateških izzivov," je pred svetniki povedal član nadzornega sveta GEN energije in zaposleni v družbi Samo Fürst.

(16:49) Jože Žabkar in Matjaž Gomilšek (SDS)

"Objekti kot je NEK in podobno lahko nesporno vodijo samo strokovnjaki z ustreznimi licenami. Tudi sam podpiram, v kolikor jih imamo v domačem prostoru, naj imajo prednost," je povedal Jože Žabkar (SDS). O političnih kadrovanjih pa, da je potrebno doreči kaj takšno kadrovanje je in kdaj. "Kje pa to imamo kaj pravno formalno razloženo, da bi enkrat to razčistili. Kdorkoli prevzame odgovornost prek nadzornih svetov, občinskih svetov, sem zagovornik, da dobimo kompetentne osebe," je dodal

(16:48) Aleš Suša (Levica)

Aleš Suša (Levica) je opozoril na razliko med političnim kadrovanjem in kadrovanjem nekompetentnih oseb in spomnil na podporo nekaterih občinskih svetnikov pri imenovanju vodstva Kulturnega doma Krško. Kot je dodal, "kar SDS počne danes, je pogubno za državo in družbo. Kadruje nekompetentne ljudi, ki dostikrat tudi ne izpolnjujejo pogojev, v nekaterih primerih pa tudi na nezakonit način - s prevaro, z izigravanjem postopkov. Zdaj se pa vprašajmo, kje vse so se naučili takšnega kadrovanja..."

(16:46) Jože Olovec (SDS)

Svetnik Jože Olovec je bil presenečen, ker se seje niso udeležil predstavniki, "ki imajo pravico odločati o tej točki. Upam, da ste z njimi uspeli doseči neke termine in jih uskladiti. Upam, da zadrega s termini ni razlog, izgovor, da jih tukaj vendarle ni. Nekaj sej nazaj smo tu poslušali razlago pristojnih iz GEN-a in NEK, kako vse teče, da je elektrarna med najbolj varnimi elektrarnami... Potem pa ena zadrega okoli imenovanja oziroma kadrovske problematike to podre. Če je temu res tako, naj se potem lahko resnično strah, kaj imamo tukaj sredi Krškega. Če je od ene kadrovske menjave, od enega ta zadeva v toliki meri resnično odvisna." Olovec je ob tem dodal, da razume skrb vseh prisotnih.

(16:45) Aleš Zajc (SMC)

Svetnik iz vrst SMC Aleš Zajc je izpostavil težave pri izbiri direktorja Agencije za radioaktivne odpadke. "28. marca poteče mandat dosedanjemu direktorju, 25. januarja je bil zaključen razpis, danes smo 14. marca, direktor še ni izbran. Očitno gremo po isti poti kot je pot GEN-a," dodaja.

(16:44) Franc Bogovič (SLS)

Vodja svetniške skupine SLS Franc Bogovič je med drugim izrazil obžalovanje in hkrati ogorčenje, "da tisti, ki so bili povabljeni na sejo in bi morali zagotavljati, ustvarjati konstruktiven odnos z občino Krško, danes enostavno ignorirajo občinski svet Mestne občine Krško, ignorirajo problem, ki bo lahko imel dolgoročne posledice. Mislim, da je to obsojanja vredno in s tem, ko jih danes ni tukaj, so pokazali, da niso dorasli funkcije, ki jo opravljajo."

(16:29) Dušan Šiško (SNS)

"Če bi izredno sejo sklicali prej, je velika verjenost, da bi se seje udeležil kakšen predstavnik iz ministrstva, morda celo minister. To sem govoril tudi že v Ljubljani decembra meseca, ko so začeli govoriti, da je treba menjati našega direktorja, gospoda Martina. Velikokrat sem jim povedal, ne segajte v kačje gnezdo. In ne pošiljajte v Krško kakšnih brezveznežev, ker Krčani tega ne bomo dopustili. V preteklosti smo takšne igre nekajkrat že preprečili, zdaj pa se je to zgodilo žal tudi, ne morem drugače reči, s pomočjo domačih izdajalcev," je na seji povedal Dušan Šiško (SNS).

(16:22) Tajana Dvoršek (SMC)

"Žalostni me, da smo morali na to temo sklicati izredno sejo in hkrati veseli, da smo kot občinski svet enotno, ne glede na politično stranko, zavzeli držo, da pa nam le ni vseeno, kaj se v naši Vrbini dodaja in zahtevamo odgovore," je v uvodu obrazložila svetnica Tajana Dvoršek (SMC).

(16:10) Župan Mestne občine Krško Miran Stanko

(16:08) SDH zavrnili povabilo

Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Janez Žlak je sporočil, da se SDH izredne seje v Krškem ne bodo udeležili. Zakaj? Kot pravijo, je nadzorni svet posamezne družbe skladno z ZGD-1 pristojen za imenovanje in odpoklic uprave in pri tem mora ravnati z vso dolžno skrbnostjo, za kar nosi polno odgovornost.

(15:24) V živo na spletu in televiziji

Izredno sejo krških občinskih svetnikov lahko v ponedeljkovem popoldnevu spremljate v živo tudi prek spletne strani ePosavje.com, naše Facebook strani in prek Youtube kanala ePosavje TV, sejo bomo v živo prenašali tudi na naši televiziji ePosavje TV.

Stanko konec februarja: "Predvolilna operacija"

"To ni dobro in mislim, da je prav, da tak projekt vodijo strokovnjaki, ljudje, ki se spoznajo na ta posel. To je prvo, na kar človek pri tem pomisli, vsekakor pa mislim, da je ta celotna operacija, ki se zdaj izvaja, predvolilna, ki pomeni pripravljanje prostora za vse tiste, ki iščejo neka nova delovna mesta, ki so jih imeli prej drugje, na drugih položajih," je konec januarja odločitev nadzornikov komentiral župan Miran Stanko. "Vsekakor mislim, da to politično kadrovanje ni dobro, posebej ne za tak objekt, kot je jedrska elektrarna. Vemo sicer, da je tukaj vprašanje GEN energije, da ni neposredno jedrska, ampak GEN je upravljalec in lastnik jedrske elektrarne in prav gotovo bodo poskušali s prsti poseči tudi v jedrsko elektrarno in samo vodenje jedrske elektrarne."

(eP)

krško
gen energija
energetika

Pridružite se nam