Skip to main content
V Posavju -0.4° C Petek, 21. januar 2022
28.03.2019
12:40
Foto: arhiv ePosavje
Vlada Republike Slovenije je na četrtkovi seji podala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško za leto 2019.

Za leto 2019

Soglasje k naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK

Kot pravijo v sporočilu, "je Sklad pri pripravi naložbene politike za leto 2019 izhajal iz veljavne statusne organiziranosti sklada kot samostojne pravne osebe, ustanovljene po posebnem Zakonu o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Določeno je, da se smejo sredstva sklada vlagati v vrednostne papirje, depozite in druge varne naložbe ob upoštevanju načel varnosti naložbe, razpršenosti naložb ter vzdrževanja donosnosti, kakor jo zahteva zadnja revizija Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG."

Naložbena politika Sklada za razgradnjo NEK

"Naložbena politika sklada v letu 2019 sledi smernicam iz ZSFR, Statuta sklada in ukrepom za zagotovitev ustrezne strukture naložb, ki jih je zahtevalo Računsko sodišče Republike Slovenije. Pri določitvi naložbene politike je sklad določil njene parametre in vzpostavil podlago za varno upravljanje s premoženjem sklada, doseganje primerne donosnosti in ohranjanje vrednosti tega premoženja. Sklad v naložbeni politiki za leto 2019 uspešnost upravljanja naložb ugotavlja glede na pričakovano donosnost primerjalnega indeksa – »benchmark«, glede na tehtano povprečno letno donosnost 10-letnih državnih obveznic v državah z evrsko valuto, glede na minimalno zajamčeno donosnost za leto 2019, ki jo je določilo Ministrstvo za finance in glede na donosnost pokojninskih skladov s podobno konservativno naložbeno politiko," dodajajo v sporočilu.

Priprava naložbene politike

Kakor še pišejo, "Sklad v naložbeni politiki podaja informacije o zakonskih in strokovnih podlagah pri nalaganju sredstev, makroekonomskih napovedih in gibanjih za leto 2019, naložbeni dejavnosti sklada, naložbenih ciljih, zagotavljanju porabe zbranih sredstev za izvajanje zakonsko predpisanih dejavnosti, prilagoditvi strukture portfelja sklada Naložbeni politiki za leto 2019, izpostavljenosti in omejitvah naložb po naložbenih razredih, naložbenem procesu, merilih donosnosti naložb, merilih uspešnosti, merljivih ciljih, odstopanjih in tveganjih. Sklad v naložbeni politiki ne podaja informacije o načrtovanih prilivih in odlivih v letu 2019 ter informacij o presežkih denarnih sredstev."

(eP)

krško
sklad nek

Pridružite se nam