Skip to main content
V Posavju 22° C Četrtek, 11. avgust 2022
11.06.2021
09:56
Mitja Teropšič, monografija
Foto: Knjižnica Brežice
V Knjižnici Brežice so predstavili najnovejšo monografijo Mitje Teropšiča Posavski teritorialci v
osamosvojitveni vojni 1991.

Posavski teritorialci v osamosvojitveni vojni 1991

BREŽICE K obeležitvi 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije sta Občina Brežice in Knjižnica Brežice pristopili z izvedbo spletnega pogovora z Mitjo Teropšičem, upokojenim polkovnikom Slovenske vojske, vojnim veteranom ter avtorjem pravkar izdane monografije o posavskih teritorialcih v osamosvojitveni vojni leta 1991, 25. območnem štabu TO in vojaških vidikih osamosvajanja Slovenije v Posavju. Posamezne vsebinske dele monografije je v pogovoru z avtorjem odstiral bibliotekar dr. Dejan Pacek. Spletni pogovor je bil v četrtek, 10. junija 2021, ob 19. uri predvajan na YouTube kanalu Knjižnice Brežice.

Mag. Tea Bemkoč, direktorica Knjižnice Brežice, je v uvodnem pozdravu spomnila, da se pri Slovencih vse od Trubarja naprej ljubezen do jezika in knjige ter ljubezen do domovine neločljivo prepletata in podpirata. Naglasila je, da imajo pri tem pomembno vlogo tudi knjižnice, hraniteljice knjig in drugega gradiva, ki govori o dosežkih naših prednikov. Iz njih moremo črpati navdih za dejanja v sodobnosti ter ustvarjamo zaupanje v prihodnost. Direktorica je avtorju izrekla hvaležnost, da je prav Knjižnico Brežice izbral za kraj premierne predstavitve svoje nove knjige, ki naj nagovori čim več bralcev in raziskovalcev zgodovine.

Izdajo knjige Posavski teritorialci v osamosvojitveni vojni 1991 sta podprli tudi Občina Brežice in Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavja. Tako sta nas nagovorila župan Ivan Molan in predsednik posavskega odbora veteranske organizacije Anton Supančič. V županovem nagovoru je bil poudarjen pomen samostojnosti Slovenije za razvoj tako države kot lokalne skupnosti, kakor tudi dolžnost ohranjanja spomina na zmago v osamosvojitveni vojni, na katero bo v neposredni bližini knjižnice od oktobra letos opozarjal monumentalni pomnik. Gospod Anton Supančič je priložnost izkoristil za zahvalo avtorju v imenu Zveze veteranov vojne za Slovenijo, njenega predsedstva ter v imenu vseh veteranov iz Posavja za odlično napisano monografijo. Ocenil je, da bo knjiga služila kot koristen učbenik in učni pripomoček pri učnih urah, ki jih veterani izvajajo za učence osnovnih in srednjih šol, vodstva le-teh pa je spodbudil, da veterane pogosteje povabijo v šolske učilnice. Predmet pogovora je bila obsežna monografija, rezultat večletnega zbirateljskega in raziskovalnega prizadevanja, ki poglobljeno obravnava vse poglavitne vidike delovanja TO v Posavju in vlogo 25. območnega štaba TO, katerega območje odgovornosti so bile tedanje tri posavske občine Sevnica, Krško in Brežice. Avtor v njej izčrpno opisuje in analizira razvojno pot TO v Posavju, priprave na vojaški spopad z JLA in boje v Posavju v času od 27. junija do 2. julija 1991. Veliko pozornost posveti vojaškemu letališču Cerklje ob Krki, varovanju nove državne meje z Republiko Hrvaško in dokončnemu umiku JLA iz Posavja. Monografiji dodano vrednost daje povsem nova tema, prikaz razminiranja vojaških objektov v občini Brežice. Besedilo temelji na avtorjevem vojaškem znanju in bojnih izkušnjah ter uporabi dostopnega arhivskega gradiva in literature, ki jo primerno dopolnjujejo spominski zapisi. Poleg tega je monografija nadgrajena s številnimi fotokopijami dokumentov, raznimi fotografijami, zemljevidi in drugim slikovnim gradivom, med katerim izstopajo grafične sheme bojev v Posavju.

Fotogalerija (Foto: Knjižnica Brežice):

V pogovoru je avtor dogajanje izpred treh desetletij, ki je slovenski narod preobrazilo v nacijo, Posavje pa zaznamovalo kot eno od ključnih prizorišč te preobrazbe, povzel v ugotovitvi, da je TO ter znotraj nje 25. območni štab TO svojo zgodovinsko nalogo – da vojaško zavaruje plebiscitarno odločitev slovenskega naroda za življenje v samostojni in neodvisni državi – opravila profesionalno in z odliko. V zvezi s tem je posebej naglasil dejstvo, da je uspešnost TO v oboroženem spopadu z JLA temeljila v enotni podpori slovenskega naroda in na vzornem civilno-vojaškem sodelovanju. Mitja Teropšič je knjižnici podaril tri izvode predstavljene knjige, enako število CD-jev z e-obliko knjige in set spominskih znakov, ki se navezujejo na boje v Posavju v letu 1991. Dogodek se je sklenil z izjavo za medije, ki sta jo podala avtor in brežiški župan.

Prijazno vabljeni k prebiranju knjige in/ali ogledu posnetka pogovora. Prav tako vas vabimo k ogledu tematske razstave o slovenski osamosvojitvi v vitrini v pritličju knjižnice, kjer je med drugim predstavljeno gradivo, s katerim je avtor obogatil domoznansko zbirko.

Dr. Dejan Pacek, Knjižnica Brežice

knjižnica brežice
brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja