Skip to main content
V Posavju 23.3° C Ponedeljek, 4. julij 2022
22.04.2022
12:24
Seja občinskega sveta v Krškem
Foto: Mestna občina Krško
Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na 31. redni seji med drugim sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2021.

31. redna seja sveta v Krškem

KRŠKO Na seji so svetnice in svetniki sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto, novelacijo investicijskega programa za rekonstrukcijo državne Ceste krških žrtev ter se seznanili z letnimi poročili dela družbe Rudar v 2021, izvajanja gospodarske javne službe Tržnica Videm v 2021 in program za 2022 in s poročilom o poslovanju gospodarskih javnih služb.

Zaključni račun za 2021

Kot je uvodoma pojasnila direktorica občinske uprave Melita Čopar, je leto 2021 mestna občina Krško zaključila s 44,2 milijona evrov prihodkov ter 43,6 milijona evrov odhodkov, od tega za 19,5 milijona evrov naložb. Med večjimi projekti leta 2021 so predvsem prizidava in obnova gasilskega doma PGE Krško in GD Videm ob Savi, prizidek osrednje krške knjižnice, OŠ in vrtec Veliki Podlog, Vrtec Senovo, umeščanje novega objekta OŠ dr. Mihajla Rostoharja, ureditev parka pri gradu Rajhenburg, oskrbovana stanovanja, dnevni center Podmornica, nadaljevanje financiranja projekta MOST, v okviru cestne infrastrukture: obnova G1-5, Cesta 4. julija, rekonstrukcija ceste skozi Stolovnik, zaključek rekonstrukcije Anke Salmič, cesta skozi Zdole, v okviru komunalne infrastrukture: Veliki Podlog, začetek del na odsekih na Senovem, Čebelarski regijski center, aktivnosti za gradnjo bazena v Krškem ter mnogi drugi. Kot je še dodala direktorica, je bil proračun leta 2021 najvišje realiziran proračun vse od leta 2009.

Rebalans proračuna za 2022

Prihodki po rebalansu po besedah župana Mirana Stanka znašajo 46,8 milijona evrov in se v skupni masi zvišujejo za 2,3 % ali 1.029.598 evrov. Na odhodkovni strani so planirani odhodki višji za 2,5 % ali za 1.204.347 evrov in znašajo 49,1 milijona evrov. Med oddelki se je finančni načrt najbolj povečal na oddelku za gospodarsko infrastrukturo v skupni višini 512.944 evrov (med drugim za obnovo ceste G1-5). Razlogi so, kot je pojasnil župan, predvsem v zvišanju cen energentov ter spremenjeni dinamiki financiranja investicij.

Novelacija investicijskega programa rekonstrukcije državne ceste G1-5

Na seji so potrdili tudi sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa s študijo izvedbe za obnovo ceste CKŽ – G1-5. Vrednost naložbe, ki se bo predvidoma zaključila do leta 2023, se povečuje za okoli 30 % in po tekočih cenah znaša okoli sedem milijonov, od tega 4,4 milijona evrov prispeva Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, 2,6 milijona pa Mestna občina Krško.

Stoparju nov mandat

Svetnice in svetniki so izdali prehodno soglasje k imenovanju Aleša Stoparja za direktorja Poklicne gasilske enote Krško za naslednje mandatno obdobje štirih let. Občinski svet se je še seznanil in potrdil letno poročilo 2021 družbe Rudar, letno poročilo 2021 in program dela za leto 2022 izvajanja gospodarske javne službe tržnica Videm, poročilo o poslovanju gospodarskih javnih služb za preteklo leto ter letno poročilo 2021 o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(Mestna občina Krško, eP)

krško

Pridružite se nam

Zadnje novice