Skip to main content
V Posavju 26.9° C Sobota, 2. julij 2022
01.08.2019
11:25
Foto: arhiv ePosavje
Vlada Republike Slovenije je na sredini dopisni seji med rugim sprejela tudi Program sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2019 in 2020 s strani Ministrstva za obrambo.

Program sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2019 in 2020

BREŽICE Tako občini Brežice v letih 2019 in 2020 predvidevajo sofinanciranje obnove lokalne ceste LC 024050 na odseku 1 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici, ureditev križišča lokalnih cest v Črešnjicah (križanja desno za Zasap in levo za Hrastje, gledano iz smeri Cerkelj ob Krki) ter ostale cestne infrastrukture v omenjenem naselju.

Obnvoa ceste Velike Malence - Vrhovska vas

Ob tem bo obnove deležen tudi dvokilometrski odsek lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska vas, sredstva pa bodo namenjena tudi za sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil.

800.000 evrov za leti 2019 in 2020

In koliko je to sredstev? Kot pravijo v sporočilu, "predviden obseg sofinanciranja, glede na sklenjen dogovor z občino Brežice do 600.000 evrov letno, znaša 800.000 evrov (400.000 evrov v letu 2019 in 400.000 evrov v letu 2020) za zapiranje obveznosti sofinanciranja za leti 2019 in 2020, kar pomeni 400.000 evrov na letni ravni v dvoletnem obdobju."

Pivka, Ilirska Bistrica, Brežice

V programu sofinanciranja Ministrstva za obrambo za investicije v lokalno javno infrastrukturo v letih 2019 in 2020 so sicer vključene občine Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice, 600.000 evrov bo sofinanciranja naložb v občini Pivka, 300.000 evrov v občini Ilirska Bistrica in 800.000 evrov v občini Brežice. Skupna višina sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2019 in 2020 zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske, bo v omenjenih občinah tako 1,7 milijona evrov.

(bš)

letališče cerklje ob krki
slovenska vojska
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja