Skip to main content
V Posavju 0.6° C Petek, 3. december 2021
21.11.2019
13:13
Pešmost čez Savo v Krškem
Foto: ePosavje.com
Na krški občini so s pripravljalni aktivnosti za izgradnjo brvi peš mostu čez Savo v starem mestnem jedru pričeli v letu 2010. Če bodo pridobili "papirje", začetek izgradnje napovedujejo za 2020.

Idejni projekt so izdelali v letu 2011

Kot pravijo na Občini Krško, vse aktivnosti na projektu izvajajo skladno z razpoložljivimi sredstvi v okviru sprejetih proračunov. "Do sedaj je Občina Krško že izvedla določene aktivnosti, in sicer je bil v letu 2011 izdelan idejni projekt. Le-ta je bil tudi osnova za umestitev v prostor v okviru Državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Brežice, v letu 2012," pišejo v sporočilu.

Ob urejanju Dalmatinove ulice je nastala tudi ti. "šikana"

Ob urejanju Dalmatinove ulice in hidroelektrarne Krško so v času izgradnje visokovodnega nasipa za staro mestno jedro na osnovi idejnega projekta in delnega projekta za izvedbo (PZI) izdelali temelj bodočega mostu (pri ti. "šikani" in tudi obvoznica je bila s traso prilagojena načrtovanemu mostu.

Pešmost čez Savo

Projektna dokumentacija je v izdelavi

V proračunu Občine Krško so za ta projekt predvidena sredstva, in sicer v letu 2019 in 2020 za DGD IN PZI projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in v nadaljevanju še za izvedbo mostu. "Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije je že bila sklenjena in projekti so že v izdelavi.

Če bo dokumentacija v prvi polovici leta, bi z gradnjo lahko začeli v drugi polovici

Na Občini Krško so v letošnjem letu uspeli pridobiti namenska sredstva za načrtovano izgradnjo. Ob tem predvidevajo, da bodo pridobili ustrezna dovoljenja v prvi polovici naslednjega leta, z izgradnjo pa bi nato pričeli v drugi polovici leta 2020.

(bš)

krško
mobilnost

Pridružite se nam