Skip to main content
V Posavju 2.9° C Sreda, 30. november 2022
26.09.2022
12:12
Bazen Sevnica
Foto: arhiv ePosavje
Ob dnevu slovenskega športa so v Sevnici predstavili investicije na področju športa in pomen povezovanja športni društev v lokalnem okolju.

Dan slovenskega športa

SEVNICA Župan Srečko Ocvirk je ob Dnevu slovenskega športa izpostavil, da Občina Sevnica razvoju športa in prostočasnih aktivnosti iz proračuna namenja nekaj manj kot 1 milijon evrov. Sredstva se namenjajo tako neposrednem sofinanciranju športnih društev in njihovih aktivnosti, kot tudi vzdrževanju ter obnovam in novogradnjam športne in prostočasne infrastrukture na območju celotne občine.

Investicije na športnem področju

V zadnjem obdobju so bili urejeni številni športni objekti. Ena izmed vidnejših ureditev je zagotovo obnovljen Bazen Sevnica. Zaradi dotrajanosti in več kot tridesetletne neprekinjene uporabe je bila izvedba obnove nujna. Ta priljubljena točka druženja, ki v vročih poletnih mesecih nudi prijetno ohladitev, po prenovi ustreza vsem higienskim, zdravstvenim in drugim predpisanim standardom. Na novo urejena so bila tudi številna športna igrišča. V Sevnici sta bili na novo urejeni igrišči z umetno travo na Drožanjski in Florjanski ulici. V Krmelju je urejeno balinišče in teniško igrišče z umetno travo, v letošnjem letu bo bila pridobljena tudi projektna dokumentacija za celostno ureditev športnega parka. Na Blanci je bil urejen fitnes in novo igrišče z umetno travo. Osveženih športnih površin in fitnesov na prostem so se med drugim razveselili v Loki pri Zidanem Mostu, na Velikem Cirniku in v Češnjicah. Vse lokacije športnih površin, športnih objektov in otroških igrišč so preko interaktivnega zemljevida dostopne tudi na občinski spletni strani. V letošnjem letu je načrtovana še realizacija plezalne stene v Boštanju, prenovljeno pa bo tudi nogometno igrišče v Tržišču, kjer bo zamenjana umetna trava.

Celovita obnova igrišč pri sevniški osnovni šoli

Občina Sevnica v sklopu rednega letnega vzdrževanja namenja proračunska sredstva za vse športne objekte pri vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v popoldanskih urah odprti za uporabo vsem, ki bi se želeli športno udejstvovati. V letošnjem letu se bo pričela tudi celovita obnova igrišč pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica.

Športna zveza je sinergija združenja vseh športnih društev v lokalnem okolju

Predsednik Športne zveze Sevnica Miran Grubenšek je poudaril, da je šport v lokalnem okolju zelo močno razvejan. V športne aktivnosti se vključujejo tako šolski in celo predšolski otroci, mladi, delovno aktivni in tudi starejši. Domači športni klubi ponujajo široko paleto športnega udejstvovanja. Nekateri so usmerjeni v tekmovalni šport, drugi pa negujejo rekreativne športne aktivnosti. Športna zveza Sevnica je izdala brošuro Gibalna Sevnica, v kateri so opisane dejavnosti v športno zvezo vključenih društev. Temeljni namen brošure je predvsem mlade privabiti, da se z vključitvijo v enega izmed športnih klubov pričnejo redno športno udejstvovati.

V sklopu z evropskimi sredstvi podprtega projekta SITS – socialna vključenost preko športa (Social Inclusion Through Sports) Športna zveza Sevnica z omogočanjem brezplačnih vadb v različnih klubih spodbuja vključevanje v športne aktivnosti v domačem okolju vsem generacijam, še posebej mladim iz šibkejših socialnih okolij in tistim, ki s športnim udejstvovanjem še nimajo izkušenj.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja