Skip to main content
V Posavju 0.5° C Ponedeljek, 24. januar 2022
15.05.2019
09:50
Grafika: Ansat TV
Potem, ko je Občina Krško na Vidmu obnovila več ulic, se je jeseni začela tudi celovita obnova Cankarjeve ulice. Dela se trenutno intenzivno nadaljujejo na odseku med Rozmanovo ulico in Zdolsko cesto.

Obnova Cankarjeve ulice v Krškem

KRŠKO Konec novembra so se pričela rekonstrukcijska dela na Cankarjevi ulici v Krškem. Na odseku med Cesto 4. julija in Rozmanovo ulico so položeni vsi predvideni komunalni vodi, saniran je toplovod, zgrajeni so obojestranski pločniki, podporni zidovi, ulica je asfaltirana z nosilno in obrabno plastjo. Miran Stanko, župan Občine Krško, pravi, da je obnova te ulice precej zahteven objekt. "Veliko inštalacij je urejenih v cesti in potrebna je obnova. Prav tako vzporedno poteka obnova energetske kinete od kotlovnice do objektov na Cankarjevi ulici. Prva faza je že končana in zdaj se nadaljuje druga faza od sredine ulice do vrha Zdolske ceste," pove Stanko.

Obvozi po Papirniški ulici in po ulici Na Resi

PROJEKT JE V DRUGI FAZI Na tem odseku je sedaj popolna zapora, obvozi potekajo po Papirniški ulici in ulici Na Resi.

Dela na Cankarjevi ulici bodo predvidoma dokončali v juniju

"Celoten projekt je razdeljen v dve fazi predvsem zaradi prevoznosti. Dela v drugi fazi so enaka ali zelo podobna, kot so bila v prvi fazi. Veliko je inštalacij v samem cestnem telesu in zato je potrebno nekaj več časa, da se to vse skupaj v celoti prenovi. V tej drugi fazi je veliko opornih zidov, cesta poteka poglobljena, objekti so dvignjeni nad višino ceste in zato so potrebni oporni zidovi," še dodaja krški župan.

Ulice na Vidmu so v takšnem stanju, kot že veliko let, nekatere tudi po več kot 50 let niso bile obnovljene. V preteklih letih smo že začeli z urejanjem nekaterih ulic, večji poseg je bil v lanskem letu z urejanjem Papirniške, Delavske in Kurirske ulice. Precej cest je že bilo obnovljenih, veliko ulic pa je še potrebnih obnove in bodo šle po vrsti. V proračunu imamo vsako leto zagotovljen določen znesek za obnove ulic.

Miran Stanko, župan Občine Krško, o obnovi ulic na Vidmu

Občina Krško je bila uspešna pri črpanju evropskih sredstev

S projektom v skupni višini 644 tisoč evrov je bila Občina Krško uspešna pri črpanju evropskih sredstev, saj je na razpisu ministrstva za infrastrukturo, Službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko, pridobila 95 tisoč evrov, od tega 80 odstotkov iz evropskega kohezijskega sklada in 15 odstotkov od države. Občina Krško je v preteklih letih sicer že uredila nekaj ulic na Vidmu. Dela na Cankarjevi ulici bodo predvidoma dokončali v juniju.

(bš)

krško
posavski tednik
ansat tv
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja