Skip to main content
V Posavju 25.6° C Nedelja, 3. julij 2022
12.01.2021
12:31
Projekt Digitalna šola
Grafika: ePosavje.com
Gimnazija Brežice in Osnovna šola Bistrica ob Sotli sta dve izmed petih slovenskih šol, ki sodelujejo v evropskem projektu Digitalna šola, sofinanciranem iz programa Erasmus+ Akcija 3.

Gimnazija Brežice in OŠ Bistrica ob Sotli sodelujeta v projektu Digitalna šola

BREŽICE Gimnazija Brežice in OŠ Bistrica ob Sotli sodelujeta v projektu Digitalna šola, v katerem sodeluje 6 partnerskih institucij iz petih držav; v Sloveniji projekt koordinira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vključevanje digitalnega izobraževanja

Priznanje Digitalna šola je evropska pobuda industrije za podporo šolam, da učinkovito vključijo digitalno izobraževanje v kurikule in da postane njihova dobra praksa na področju digitalnega izobraževanja širše prepoznana. Cilj projekta je razširiti uporabo samoevalvacijskega orodja SELFIE pri nadgradnji digitalne šolske strategije (oz. načrta informatizacije šole), uporabiti dobljene rezultate samoevalvacije in zbrati primere dobre prakse za pridobitev priznanja digitalna šola, kar sicer že poteka v nekaj državah v EU.

Spodbujanje digitalne tehnologije

V okviru projekta bodo na pilotnih šolah spodbudili prepoznavanje dobre rabe digitalne tehnologije na celotni ravni posamezne šole, nagradnjo digitalne strategije in njene implementacije. Predvsem pa se bo projekt usmeril v zbiranje primerov dobrih praks na sistematičen način in njihovo prepoznavnost na šoli in izven nje, zaključil pa se bo s slavnostno podelitvijo priznanja Digitalna šola.

Certifikat Digitalna šola

Obe posavski šoli navajata, da sta zelo veseli, da sodelujeta kot pilotni šoli v projektu. Ponosni sta, da sta bili vedno v ospredju pri uvajanju novih pobud v IKT-izobraževanju in da tudi v Sloveniji obstaja program podeljevanja nagrade Digitalna šola. Navedeni program podpira njuni viziji in takšen pristop, ki resnično koristi učencem in dijakom. V obeh šolah upajo, da v tem šolskem letu zberejo potrebne primere dobrih praks, ki so zahtevani za uvrstitev na zahtevno certificiranje. Če jima uspe, bosta kot prvi izmed petih slovenskih šol prejeli evropsko priznani certifikat Digitalna šola.

Gimnazija Brežice

gimnazija brežice
bistrica ob sotli

Pridružite se nam

Novice iz Posavja