Skip to main content
V Posavju 11.9° C Ponedeljek, 3. oktober 2022
12.03.2021
13:48
Sevnica, oktober 2020
Foto: ePosavje.com
Na Občini Sevnica so v petek objavili javne razpise za leto 2021 z osmih področjih. Z že zaključenim razpisom s področja kmetijstva bodo namenili 406 tisoč evrov sredstev.

Javni razpisi v občini Sevnica za 2021

Objavili so tudi dva javna poziva

SEVNICA V občini Sevnica so objavili javne razpise s področij gospodarstva, turizma, športa, kulture, mladine ter socialnega in zdravstvenega varstva. Ob tem so objavili tudi javna poziva za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij ter za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena.

Gospodarstvo, turizem, mladina in kultura

S področja gospodarstva bodo namenili sredstva za štiri ukrepe v skupni višini sofinanciranja 76.000 evrov, za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2021 so predvideli 13.027 evrov, za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2021 15.000 evrov, 48.000 evrov je predvidenih za področje sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica. 

Šport, socialno in zdravsteno varstvo ter dva poziva

Na področju športa so predvideli sofinanciranje pet različnih ukrepov in za te namenili 123.000 evrov, 25.000 evrov za javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica, za javna poziva za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacije ter za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v občini Sevnica za letošnje leto pa bodo namenili skupaj 29.000 evrov.

Javni razpisi v občini Sevnica v letu 2021

Poziv z Občine Sevnica

"Prijavite programe in projekte, za katere ocenjujete, da jih bo v obdobju možno izvesti"

Z Občine Sevnica ob tem društva poziva, da prijavljajo programe in projekte za tekoče razpisno obdobje. "Zaradi aktualnih razmer in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s covid-19 je družabno dogajanje prilagojeno in omejeno, časovnice veljavnosti ukrepov pa ni mogoče opredeliti. Pozivamo k prijavi programov in projektov, za katere ocenjujete, da jih bo v razpisnem obdobju možno izvesti," dodajajo v sporočilu.

Več informacij na občinski spletni strani

Razpisna dokumentacija za vse objavljene razpise, več informacij in kontaktne številke za odgovorne osebe po posameznih področjih so objavili na občinski spletni strani.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja