Skip to main content
V Posavju 19.8° C Ponedeljek, 4. julij 2022
07.05.2021
18:50
Kako so v Krškem gradili nov zdravstveni dom (2)
Foto: Ivan Krahulec
V prvem zapisu iz serije "Kako so v Krškem gradili nov zdravstveni dom" smo predstavili zgodovino razvoja zdravstva v Krškem. V drugem zapisu pa o pričakovanjih, ki so jih o zdravstvu imeli leta 1986.

O pričakovanjih in razvoju zdravstva v občini

KRŠKO Julija 1986 je v nekdanji stavbi Zdravstvenega doma Krško na Cesti krških žrtev (za mlajše: nasproti stare piceriji in desno od parka z velikim rumenim ginkojem v novembru) delovalo 27 strokovnih dejavnosti s 85 zdravstvenimi delavci. Vsak dan so v svojih prostorih zabeležili do 880 bolnikov, mesečno pa je pomoč poiskali od 15.000 do 23.000 bolnikov.

Konec februarja in v začetku marca 1986 so v imenovali Iniciativni odbor za spremljanje in usmerjanje aktivnosti za izgradnjo Zdravstvenega doma, Lekarne in Doma upokojencev Krškem ter pridobitev prostorov za Center za socialno delo, za predsednika so imenovali Silva Gorenca, za njegovega namestnika Nika Žibreta, za podpredsednico pa Zdenko Lipovž. V iniciativnem odboru je bilo še 65 članov iz gospodarstva, zdravstva in lokalne skupnosti.

Kako je bilo julija 1986?

Krško

V Zdravstvenem domu Krško so julija 1986 opravljali deset dejavnosti več, kot pa je bilo zakonsko določenih njih 17. Tako so imeli v Krškem ambulanto za rizične otroke, ambulanto za boleičino, posvetovalnico za diabetike, ambulanto za odkrivanje obolenj srca, ožilja, krvnega pritistka, v sklopu zdravstvenega doma je deloval Klub zdravljenih alkoholikov, občanom je bil na voljo industrijski psiholog. V prostorih na CKŽ je delovala izpostava specialistične očesne službe Splošne bolnišnice Novo mesto.

Senovo

V Zdravstveni postaji Senovo so delovale ambulante splošne medicine z izbranim zdravnikom za Rudnik, Lisco in Metalno, pa nujna medicinska pomoč in stalna pripravljenost (danes nujno medicinsko pomoč zagotavljajo ekipe ZD Krško), laboratorija "tipa 1" ter Klub zdravljenih alkoholikov. V "srednjeročnem obdobju" so takrat do leta 1990 predvideli razvoj ambulante za medicino dela, prometa in športa, ambulanto za predšolsko otroke, nego bolnikov na domu in stalno zobno ambulanto v Brestanici. 

Kostanjevica na Krki

Še nekaj več ambulant so imeli (in želeli) na Zdravstveni postaji v Kostanjevici na Krki. Tam je poleg ambulante splošne medicine in otroške šolske ambulante ter splošne zobne ambulante deloval tudi laboratorij "tip 0", dispanzer za varstvo žena, otrok in mladine, občasno sta delovali nevro-psihiatrična ambulanta ter posvetovalnice za diabetike. V razvojnih načrtih so predvideli zobotehnični laboratorij, ambulanto za predšolske otroke in razvoj nege bolnikov na domu.

Zgodovina ZD Krško

Načrti razvoja zdravstva v občini Krško pred 35 leti

Ob številnih načrtih, ki so jih v občini Krško imeli z razvojem zdravstvene dejavnosti pred 35 leti, so se vedno znova pojavljale težave z razvojem in umestitvijo novih ambulant in dejavnosti v stare in premajhne prostore. "Razvoj osnovnega zdravstvenega varstva v zdravstvenih postajah bomo utrjevali v skladu s potrebami krajanov, po konceptu organiziranost zdravstvenega varstva v naši republiki, z napredom medicinske znanosti in tehnologije, odvisen bo od dohodkovnih možnosti združenega dela občine Krško," so razmišljali julija 1986.

In niso pozabili spomniti na materialne možnosti. "Poudarjamo pa, da so še tako dobre zamisli in iskrena prizadevanja za napredek domačega zdravstva odvisna od materialnih možnosti, ki bodo na voljo osnovnemu zdravstvu."

Dislocirane strokovne enote

V sklopu Zdravstvenega doma Krško sta tedaj delovali ti. obratni ambulanti pri Tovarni celuloze in papirja Djuro Salaj ter pri Nuklearni elektrarni Šrko. Splošna in zobna ambulanta na Raki ter zobna ambulanta v Brestanici so delovale dvakrat na teden, otroški šolski zobni ambulanti pa sta bili na današnji OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ Jurija Dalmatina Krško.

Načrti 1986 - 1990

Na Raki so imeli v načrtih razširitev zobozdravstvene dejavnosti, da bi lahko zobna ambulanta prerasla v stalno zobno ambulanto za odrasle in otroke. Želeli so okrepiti tudi otroško šolsko zobno ambulanto na OŠ Leskovec pri Krškem ter namesti stalno zobozdravniško ekipo v Brestanici.

Julij 1986: "Kaj pričakujemo od novega zdravstvenega doma"

Pričakovanja pred gradnjo novega zdravstvenega doma v Krškem so bila velika. "Nov dom bo zagotovil prostore tudi vsem tistim strokovnim dejavnostim, ki jih sedaj nimajo. Teh je enajst," so zapisali tedaj. "Z upoštevanjem veljavnih standardov in normativov v slovenskem zdravstvu bomo z novo stavbo odpravili prostorsko utesnjenost v sedanjih premajhnih in neprimernih prostorih in razrešili problematiko strokovnih dejavnosti, ki delujejo v improviziranih in neustreznih prostorih, ki so nastali s pregrajevanjem čakalnic, hodnikov, kartotečnega prostora, s spremembo prvotne namembnosti."

"Večje prosotorske možnosti bodo omogočile boljšo organizacijo dela v strokovnih dejavnostih zdravstvenega doma, nove prostorske kapacitete in strokovna oprema pa sta ob ustreznih kadrih pogoj, da se Zdravstveni dom Krško lahko poteguje tudi za dislocirane specialistične ambulante, ki so sedaj pri bolnišnicah. S tem bi našim občanom skrajšali poti v druga zdravstvena središča, kjer obiskujejo ambulanto za uho, nos, grlo, fizikalno medicino, ortopedsko ambulanto," so krški vizionarji razmišljali leta 1986.

Vizionarji oskrbe na domu

Pred 35 leti so razmišljali tudi, "da bomo skupaj z Domom upokojencev poiskali nove možnosti zdravstvenega varstva za ostarele občane in to tudi v njihovih prostorih." Leta 2021 uspešno deluje projekt MOST, ob stavbi Zdravstvenega doma Krško deluje Dom starejših občanov (ta je bil v tistih časih na Vidmu na območju današnjega pump-tracka), zraven pa je tudi več kot 50 oskrbovanih stanovanj. 

In že takrat so si bili enotni, da bo Zdravstvenemu domu Krško na novi lokaciji zagotovljen življenjski prostor za nadaljnje širjenje. "V novi stavbi bo zaposlenim omogočeno slediti nadaljnjemu strokovnemu razvoju osnovnega zdravstvenega varstva in s tem potrebam združenega dela in občanov občine Krško.

NASLEDNJIČ (3): S kakšnimi težavami so se srečevali in kako je pljučni dispanzer deloval v skladišču v kleti

(bš)

krško
zdravstveni dom krško
zgodovina posavja

Pridružite se nam

Novice iz Posavja