Skip to main content
V Posavju 18.1° C Sreda, 17. avgust 2022
29.08.2019
12:33
Foto: Ansat TV
Konec februarja so odprli tretji most čez Savo v Krškem in juliju še manjkajoči del obvoznice od drugega mostu mimo Vipapa do krožišča pri tretjem mostu. Zdaj manjka samo še del mimo Žadovinka.

Novembra letos bo ta del obvoznice dokončan in promet sproščen

Zadnja faza izgradnje obvoznice Krško

KRŠKO Tako so v poletnih mesecih na južnem kraku obvoznice mimo Žadovinka uredili odvodnjavanje in postavili robnike ter pod Eurogardnom uredili krožišče.

Uredili bodo tudi javno razsvetljavo

V drugi polovici avgusta so od krožišča pri Megadomu do novega krožišča v Žadovinku in naprej do krožišča pri nakupovalnem središču položili prvi sloj asfalta, septembra pa imajo v načrtih še ureditev dveh slojev asfalta s postavitvijo odbojne ograje, ureditvijo cestne signalizacije ter javne razsvetljave. Ob tem bodo uredili tudi potrebno projektno dokumentacijo za komisijski in tehničnih pregled tega odseka.

"Računamo, da bo novembra obvoznica v celoti dokončana"

"Dela na južnega kraku obvoznice od krožišča pri mostu čez Savo do krožišča pri nakupovalnem središču so v fazi asfaltiranja. Grob asfalt je že narejen, je še kar nekaj dela, vendar vsa dela potekajo z roko in računam, da bo nekje novembra letos objekt v celoti dokončan in predan v promet," je ob tem povedal krški župan Miran Stanko.

Južni krak obvoznice bo stal dobrih 14 milijonov evrov

Izgradnja obvoznice bo v sodelovanju in sofinanciranjem Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo stala 14 milijonov evrov (od tega bo 8,7 milijona evropskih sredstev), od tega je vrednost južnega kraka in odseka mimo Vipapa 6,3 milijona evrov.

Uredili bodo (pred izgradnjo mostu prekinjeno) kolesarsko povezavo

Kot pravijo na Občini Krško, bodo v septembru začeli tudi z ureditvijo in asfaltiranjem navezave kolesarske povezave Krško - Žadovinek, na odseku od novega mostu v smeri Žadovinka do obstoječe kolesarske povezave. Ta kolesarska povezava mimo krškega pokopališča in Žadovinka mimo modelarjev do Breg je bila namreč ob izgradnji tretjega mostu čez Savo prekinjena v delu pod nekdanjim Novolesom.

(bš, vs, eP)

krško
ceste
video
ansat tv

Pridružite se nam

Novice iz Posavja