Skip to main content
V Posavju 24.4° C Četrtek, 24. junij 2021
15.07.2020
14:53
Krško s Sremiča, julij 2020
Foto: arhiv ePosavje
Potem ko je Občinski svet Občine Krško na decembra lani sprejel Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2020, so svetnice in svetniki na julijski seji sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna.

Drugi rebalans letošnjega proračuna

KRŠKO Prihodki se zvišujejo za 2,2 % ali 930 tisoč evrov in znašajo 42,8 milijona evrov, odhodki pa so od prvotno načrtovanih višji za 0,4 % in znašajo 45,8 milijona evrov. Krški župan Miran Stanko je povedal, da so razlogi za drugi rebalans "v COVIDU". "Zaradi interventnih ukrepov, ki jih sprejema država, je država povečala glavarino občinam. Zdaj je prišla na željeno višino s strani občin, po drugi strani pa so povečali sredstva iz naslova 23. člena, ki so sicer po zakonu povezana z glavarino."

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020

Skupni obseg davčnih prihodkov se tako v primerjavi s sprejetim proračunom povečuje za 1.024.000 evrov in za leto 2020 znašajo skupaj 22,1 milijona evrov. Ob tem so za 100 tisoč evrov zmanjšali skupni obseg transfernih prihodkov, in sicer iz naslova dividend, ki jih v letošnjem letu ne bodo prejeli. "Na odhodkovni strani smo predvideli 66.000 evrov prihodkov iz naslova 23. člena, ki jih bomo prerazporedili za obnovo in razširitev OŠ na Raki. Skupna poraba za to razširitev bo znašala še dodatnih 166.000 evrov," dodaja Stanko.

Zakaj rebalans? "Nuja zaradi pridobitve sredstev iz 23. člena"

Ta sprememba, ki se nanaša na investicijo na Raki in pa prihodki so glavni razlog za spremembo proračuna. "Ta sprememba niti ne bi bila tako potrebna, če ne bi šlo za nujo zaradi pridobitve teh sredstev iz 23. člena. Zato smo se morali v celoti lotili rebalansa, ker prerazporeditve sredstev ne bi bilo možno narediti v okviru dogovorjenih in dovoljenih po odloku o proračunu."

(eP)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja