Skip to main content
V Posavju 16° C Nedelja, 14. avgust 2022
25.05.2020
13:47
: Snežana Čović, vodja projekta in Tanja Brate (levo), strokovna sodelavka na projektu MVP - Mladi v praksi
Foto: Benjamin Kovač
V Mladinskem centru Krško pričenjejo z usposabljanji v sklopu projekta MVP – Mladi v praksi.

MVP - Mladi v praksi

Z usposabljanjem začnejo 1. junija

KRŠKO Kot pravijo v Mladinskem centru Krško, je bil projekt »MVP – Mladi v praksi« na javnem razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« izbran za sofinanciranje. V Mladinskem centru Krško bi z njim morali začeti že z marcem 2020, vendar je epidemija koronavirusa in z njo povezani ukrepi, spremenila potek izvajanja usposabljanj, ki jih bodo tako, ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, pričeli izvajati s 1. junijem 2020.

Trajno vključevanje mladih na trg dela

S pomočjo inovativnih pristopov

Kakor so predstavili že na uvodni predstavitvi projekta za udeležence v marcu, s projektom zagotavljajo trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih pristopov, s katerimi bodo krepili splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. "Spodbuja se inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki se je v času epidemije koronavirusa le še poglobila. Tako so MVP usposabljanja in možnost zaposlitve mladih brezposelnih v tem trenutku postala še bolj aktualna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada," še dodajajo v Mladinskem centru Krško.

Med tremi izbranimi projektu tudi MVP - Mladi v praksi

Med tremi izbranimi projekti vzhodne kohezijske regije je tudi projekt »MVP – Mladi v praksi«, v vrednosti 178.000 evrov, ki ga bo izvajal prijavitelj Mladinski center Krško skupaj s konzorcijskima partnerjema Celjskim mladinskim centrom in Mladinskim centrom BIT iz Črnomlja.

Kaj je namen projekta?

Namen projekta »MVP - Mladi v praksi« je mlade opolnomočiti, da postanejo najboljše verzije samih sebe. Snežana Čović, vodja projekta MVP – Mladi v praksi, ob tem pravi, "bodo mladi udeleženci usposabljanja bodo preko osebnega stika z delodajalci, mreženja ter inovativnih vsebin in pristopov, spoznavali sebe in svoje kompetence ter se opremili z znanji za učinkovito predstavitev in nastopanje na trgu dela s ciljem zaposliti se." V košarki pomeni kratica MVP (angl. most valuable player) košarkarja, ki je najbolj koristil svoji ekipi. Zato ni naključje, da je kratica projekta Mladi v praksi prav MVP, skozi projektne aktivnosti želijo namreč mlade dodatno usposobiti, da bodo lažje zaposlijivi.

Cilj projekta: V usposabljanje z inovativnimi vsebinami vključiti 40 mladih med 15 do 29 let

Cilj projekta »MVP – Mladi v praksi« je, v obdobju izvajanja projekta, od 1. februarja 2020 do 15. septembra 2021, vključiti v usposabljanje z inovativnimi vsebinami 40 mladih, ki so na dan vključitve v projekt stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni ter prihajajo iz statističnih regij Savinjska, Posavska in Jugovzhodna Slovenija.

Inovativni pristopi in delavnice

Preko inovativnih pristopov in delavnic, kot so NLP, javno nastopanje, kreativno pisanje, računalniško opismenjevanje, uporaba družabnih omrežij v marketinške namene, priprava predstavitvenega videa ... želijo mladim okrepiti kompetence in dodati nova znanja, ob koncu projekta pa doseči, da se bo najmanj 65% udeležencev projekta oz. 26 oseb tudi zaposlilo. "Vse udeležence projekta nameravajo vključiti v platformo beleženja kompetenc pridobljenih skozi prostovoljsko delo in v praktični preizkus preko prostovoljnega mladinskega dela. Preko organizacije okroglih miz z odločevalci pa vključiti vse udeležence projekta tudi v aktivno podajanje pobud za spremembe ukrepov za zaposlovanje mladih," še dodajajo v sporočilu.

(bš)

krško
mc krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja