Skip to main content
V Posavju 31.4° C Torek, 16. avgust 2022
14.06.2019
12:02
Foto: Anton Hruševar
V soboto, 8. junija, so v sklopu praznovanja Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem krajani Kobil predali namenu prenovljen prostor vaške gmajne. V nadaljevanju zapis in fotografije z druženja.

Kobile - malo naselje išče svojo pot v skupnosti

KOBILE Na vaški gmajni sta bili zgrajeni dve travnati igrišči, nogometno in igrišče za odbojko, ter lesena zgradba za skupno druženje. Preostali del vaške gmajne, imenovan V potokih, ohranja naravoslovno noto z izvirom potoka Sivčka in ohranjeno tehniško dediščino, vodnim zajetjem in vodohranom za vaški vodnjak sredi naselja Kobile ter nekdanjim periščem in skupnim vodnjakom za naselje Ivandol.

Predsednik KS Leskovec pri Krškem Jože Olovec je v uvodnem nagovoru izpostavil, da je prostor druženja »Na Gmajni«, ki ga je finančno omogočila krajevna skupnost, namenjen več naseljem. Tri tvorijo vaško skupnost Kobile – Ivandol – Nemška Gora, ki sodijo v leskovško krajevno skupnost in jo že skoraj desetletje v Svetu KS zastopa Ivan Kranjčevič iz Kobil, pridružen pa je še Libelj; prav tako pa tudi sosednja Brezovska Gora iz KS Senuše. Vsa naselja ležijo v katastrski občini Ravne, ki je bila ob oblikovanju katastra v 18. stoletju (1789/1790) glavna katastrska občina Šrajbarskega turna v Krškem gričevju in župnije Leskovec v soseski sv. Štefana v Nemški vasi. Naselji Kobile z 8 kmetijami in Ivandol z 31 in pol vinogradi, kjer je bil tudi sedež »gorske« oziroma »soseske zidanice«, sta bili skozi zgodovino v tesni navezi, vzorčna predstavnika glavnih kmetijskih dejavnosti, poljedelstva in vinogradništva.

Fotogalerija:

Vaška gmajna v Kobilah je bila nekdanji skupni prostor vaščanov, namenjena za pašo živine in je obsegala sprva skoraj 3 hektarje zemljišč, vendar so po 1. in po 2. vojni nekateri solastniki, zlasti iz sosednjih vasi, svoje deleže odkupili in je enoten ostal le delež Kobil, imenovan V potokih in Gmajna. Obnavljanje tega prostora je potekalo skoraj tri desetletja, saj ga je leta 1962 tedanji okraj Novo mesto podržavil in ga je bilo treba po letu 1991 iz Sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije znova pridobiti nazaj v lokalno sredino. Zdaj je v lasti občine Krško, upravlja pa ga KS Leskovec pri Krškem oziroma njena vaška skupnost s sedežem v Kobilah. Do leta 2009 je bilo obnovljeno vaško središče z vodnjakom in napajališčem ter očiščen glavni vodohran V potokih (kar je zgradila občina Leskovec pri Krškem med 1938 in 1941) ter oblikovana naravoslovna učna pot za leskovško osnovno šolo. Pozneje so dela potekala predvsem na povsem zaraščeni vaški gmajni in jih je vodil Janko Kranjčevič. Tam je zdaj postavljen tudi skupni prostor za druženje. Obnovo so podprli vsi predsedniki KS Leskovec pri Krškem, izvoljeni v teh letih: Bojan Petan, Bojan Mežič in Jože Olovec, predvsem pa nekdanji župan občine Krško Franc Bogovič, ki je z obiskom Etnološke zbirke Kobile družine Šribar konec leta 2003, pognal kolesje. Upamo, da bo vaški skupnosti uspelo obnoviti tudi klavže in oba druga zbiralnika vode, saj je celota zanimiva tehniška dediščina polpreteklega časa.

Praznično sobotno popoldne je v Kobile privabilo veliko število obiskovalcev: domačinov, tudi odseljenih, krajevnih sosedov in drugih občanov. Nogometna tekma med »starimi«, večinoma člani nekdanje leskovške Rekreacije pri tedanjem mladinskem društvu, in »mladimi«, bodočimi usmerjevalci življenja v Krškem gričevju, je bila za zbrane glavni dogodek. Ob golažu in pecivu ter glavnim pridelkom te okolice – vinom (in vodo, ki se morata mešati) se je druženje nadaljevalo pozno v noč in spletale so se nove vezi …

Besedilo: Ljudmila Šribar
Fotografije: Anton Hruševar

leskovec pri krškem
krško
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja