Skip to main content
V Posavju 25.6° C Četrtek, 18. avgust 2022
12.03.2021
14:21
Krško 2021
Foto: arhiv ePosavje
Občina Krško je leta 2020 razpolagala z 39,6 milijona evrov odhodki, od tega je izplačala 14 milijonov evrov tekočih transferjev. Koliko od tega jih namenja gospodinjstvom in posameznikom?

Kaj sploh so socialni transferji?

KRŠKO Podatki predloga zaključnega računa Občine Krško za leto 2020 kažejo, da je občina v lanskem letu izplačala 14 milijonov evrov tekočih transferjev, od tega za dobrih 570.000 evrov subvencij, nekaj več kot milijon evrov za neprofitne organizacije, 4,2 milijona za druge domače transferje, kamor sodijo transferji javnim zavodom in 8,1 milijona evrov za transferje posameznikom in gospodinjstvom. Zaradi lažjega razumevanja bi slednje lahko imenovali tudi socialni transferji.

In komu so namenjeni?

Kaj sploh so socialni transferji? Gre za sredstva, ki jih občina namenja za plačevanje razlike v ceni v vrtcih, prevoze šolskih otrok, oskrbnike v domu za starejše občane, pomoč na domu, pa tudi za subvencioniranje stanarin in komunalnega prispevka.

Vrtec Krško

Za transferje posameznikom in gospodinjstvom 8,1 milijona evrov

Največji delež gre za plačilo razlike v ceni vrtcev: 3,9 milijona evrov

Občina Krško je za transferje posameznikom in gospodinjstvom namenila 8,1 milijona evrov. Analiza podatkov je pokazala, da največji delež namenja plačilu razlike v ceni vrtcev, in sicer 3,9 milijona evrov. Poleg tega namenja približno 800.000 evrov za popuste pri plačilu razlike v ceni.

Poglejmo na primeru cene vrtcev

Cene za tekoče šolsko leto

Kaj to pomeni v praksi? Za primerjavo poglejmo cene vrtcev za tekoče šolsko leto. Za otroka, ki je vključen v program od 1 do 3 let in so starši npr. vključeni v 5. dohodkovni razred, za katerega plačilo znaša 35 % cene programa (odločba CSD), bi starši od polne cene, to je 543,99 evra prispevali 190,40 evra. Ker pa je to plačilo še dodatno znižano za 30 % (vir: Nadomestilo za omejeno rabo prostora), je končno plačilo starša v tem primeru 133,28 evra.

Starostna skupina Polna cena za dnevni program
6 - 9 ur)
*
1- 3 let 543,99 evra
3 - 4 let 432,36 evra
Kombinirani oddelek 451,93 evra
3 - 6 let 395,70 evra
Razvojni oddelek 395,70 evra


* Starši plačajo določen odstotek polne cene programa, v katerega je vključen otrok (ta odstotek je odvisen od premoženjskega stanja in določen v odločbi CSD – in sicer od 10 % do 77 % plačila); tako določeno plačilo je še za dodatnih 30 % znižano za vse starše (olajšava, ki jo občina priznava vsem staršem (vir: Nadomestilo zaradi omejene rabe prostora (NORP)) 

Prevozi šolskih otrok, oskrba v domovih, pomoč na domu

Seznam je sicer še nekoliko daljši. V skupno vsoto 8,1 milijona evrov so všteti še prevozi šolskih otrok, ki so lani znašali približno 700 tisoč evrov, 650 tisočakov so namenili za oskrbo v splošnih domovih, 470 tisoč evrov za pomoč na domu, za subvencije stanarin so odšteli 285 tisoč in za subvencije komunalnega prispevka 280 tisoč evrov. Sem so všteta še darila ob rojstvu otroka, šola v naravi, letovanje otrok, programi za mladino in društva, sterilizacije mačk, če naštejemo le nekatere.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom za leto 2020 (v evrih)
Obnova kulturnih spomenikov 4.000,00 
Ljubiteljska kultura, kulturni programi 4.001,05
Programi za mladino, društva 23.670,60
Letovanje otrok 61.196,50
Počitniško delo 28.618,95
Vrtci, razlika v ceni 3.917.528,00
Vrtci, popusti pri plačilu RVC 818.249,94
Novoletne obdaritve otrok 21.884,67
Prevozi šolskih otrok 708.570,66
Darila ob rojstvu otrok 75.000,00
Šola v naravi 54.034,50
Štipendije 11.575,28
Oskrba v posebnih domovih 291.401,05
Družinski pomočnik 95.593,33
Oskrba v splošnih domovih 651.937,50
Pomoč na domu 472.811,58
Sopotniki 7.824,52
Pogrebni stroški 6.428,07
Subvencije stanarin 285.555,27
Enkratne denarne pomoči 18.162,22
Male čistilne naprave 86.124,80
Projekti MČN 17.637,06
Sterilizacije mačk 8.000,00
Individualna nadomestila NORP 120.545,28
Subvencija komunalnega prispevka 279.066,63

 

Krško, 2021

V zadnjem času se veliko ugiba o tem, ali občina neposredno namenja sredstva posameznikom, največkrat se kot prejemniki omenjajo tuji državljani. Kot so sporočili z Občine Krško, imajo občine oz. lokalne skupnosti na področju tako socialne politike kot tudi aktivne politike zaposlovanja zelo omejene pristojnosti. "Izplačevalec velike večine socialnih transferjev je namreč državni proračun, izplačila iz lokalnega proračuna pa so določena z zakoni in na njihovo višino občine nimamo vpliva, razen sredstva NORP," sporočajo z Občine Krško.

Vseh podatkov o tem, koliko sredstev od tega je bilo izplačanih tujim državljanom, živečih v občini Krško, tako krška občina kot Center za socialno delo Posavje ne vodita. "Razpolagamo npr. le s podatkom, da tujim državljanom izplačamo mesečno okoli 4123 evrov za subvencioniranje stanarin, kar na letni ravni znaša nekaj manj kot 49.500 evrov, od skupno približno 285.000 evrov," še dodajajo na Občini Krško.

(eP)

krško

Pridružite se nam