Skip to main content
V Posavju 18.1° C Nedelja, 2. oktober 2022
04.08.2021
07:40
Dostopna cesta Pod Goro - Gora
Foto: arhiv ePosavje
Konec marca smo na naših straneh pisali, da v Krškem iščejo načine za rešitev prometno neurejenega dela ceste od starega mestnega jedra proti Gori po ulici Pod Goro. Rešitev je blizu.

Projektna dokumentacija za ureditev dostopne ceste do Gore

KRŠKO Konec marca so v Krškem objavili javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za dostopno cesto Pod goro - Gora, ko želijo s projektom izboljšati prometno varnost v tem delu mesta na edini dostopni cesti do Gore iz tega dela Krškega. Drugi dve dostopni cesti sta čez Narpel in Čretež ter mimo Rostoharjeve ulice do Goleka in od tam na Goro.

Sredi julija so na Občini Krško podpisali pogodbo z, na javnem zbiranju ponudb izbranim podjetjem, podjetjem Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o., Novo mesto za "izdelavo projektne dokumentacije Dostopna cesta Pod Goro - Gora". Po v pogodbi zapisani časovnici je rok za izdelavo celotno projektne dokumentacije (najmanj) 230 dni. 

Nov uvoz s Ceste krških žrtev in nova dostopna cesta

Kot so marca ob oddaji javnega naročila zapisali v prilogah naročila, bodo na cesti G1 Krško - Brestanica uredili nov uvoz in dostopno cesto proti naselju Gora in Cesta, nova cesta bo predvidena v dolžini "cca. 90 metrov." Na bodoči trasi novega uvoza so tudi stanovanjski objekti na naslovu Pod goro 8 in Pod goro 15, ki so jih po projektni dokumentaciji predvideli za rušenje.

Komunalni vodi, prenova vodovoda, obnova javne razsvetljave

Ob tem bodo z novo cestno ureditvijo poskrbeli za komunalne vode, prenovili bodo vodovod, obnovili sistem javne razsvetljave, prevideli pa so tudi novo kabelsko kanalizacijo za širokopasovne povezave.

Prometna ureditev Pod goro

(eP)

krško
ceste

Pridružite se nam