Skip to main content
V Posavju 24.8° C Četrtek, 18. avgust 2022
21.01.2021
17:34
Krožišče na cesti Krško - Sevnica v Brestanici
Grafika: ePosavje.com
O problematiki križišča na glavni cesti Krško - Sevnica v Brestanici na naših straneh poročamo že kar nekaj časa. Septembra lani so objavili razpis, v torek pa so javno naročilo vendarle tudi oddali.

Javno naročilo za krožišče v Brestanici vendarle oddano

Novembra objavili rezultate, pa teden dni pozneje odločitev razveljavili

KRŠKO Na Direkciji Republike Slovenije so javno naročilo za preureditev križišča v krožišče na glavni cesti Krško - Sevnica v Brestanici objavili septembra lani. Na razpis so se javili štirje ponudniki in 26. novembra so objavili, da so javno naročilo oddali družbi Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice in partnerju GAAL Gradnje d.o.o., sicer drugi najugodnejši ponudbi na omenjenem razpisu. Najugodnejšo ponudbo so takrat "zaradi neizpolnjevanja pogojev iz pete alineje točke 3.1.3.3" razveljavili, ko v ponudbi družbe Gradnje d.o.o Boštanj ena izmed referenc ni bila ustrezna.

19. januarja pa vendarle objavili: "Javno naročilo je oddano"

Odločitev o oddaji naročila so nato 2. decembra 2020 razveljavili in postopek vrnili v ponovno analizo in presojo. Tako so v torek, 19. januarja, objavili odločitev o oddaji javnega naročila za ureditev območja križišča na DC G1-5/0335 Impoljca - Brestanica, odsek 0361 Brestanica - Krško in R2-422/1333 Podsreda - Brestanica - križišče Brestanica. Naročilo v skupni vrednosti 379.074,34 evrov z DDV so oddali najugodnejšemu ponudniku, družbi Gradnje Boštanj d.o.o..

Krožišče na cesti Impoljca - Brestanica

V Brestanici preureditev križišča v krožišče

Postavili bodo 37 metrov dolgo kamnito zložbo

Na območju nevarnega križišča bodo izgradili krožišče in obnovili vozišče v dolžini 354 metrov in izgradili površine za pešce. Ob tem bodo postavili oporno kamnito zložbo v dolžini 37 metrov ter uredili cestno razsvetljavo, odvodnjavanje, prometno opremo in signalizacijo ter priključke na parkirišče in k stanovanjskemu objektu. Po tehničnem poročilu bo znotraj krožišča dvignjen notranji otok, med asfaltno vozno površino in začetkom notranjega otoka pa bodo položene granitne kocke (in ne asfalt z robnikom, kot je na krških mostovnih krožiščih).

150 dni za izvedbo projekta

In kdaj bodo dokončali dela? V javnem naročilu je bilo zapisano, "da se izvajalec obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih dni po uvedbi v delo. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del, v roku 150 dni po uvedbi v delo." > VEČ

Kaj so ugotovili v ponovni analizi naročila?

"Izbrana ponudba po naročnikovi presoji izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje"

V ponovni analizi so ugotovili, da navedeni vodja del izpolnjuje zahtevane pogoje iz pete alineje z drugim referenčnim delom, ureditvijo ceste Dobruška vas - Šenternej skozi Dobravo, katere naročnik je bila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. "Izbrana ponudba po naročnikovi presoji izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje, njena prednost v razmerju do preostalih ponudb pa je najnižja ponudbena cena," pravijo v obrazložitvi oddaje naročila. Na omenjeno odločitev se lahko trije neizbrani ponudniki sicer pritožijo v roku petih delovnih dni od objave na portalu javnih naročil, torej še do začetka naslednjega tedna.

(bš)

ceste
krško

Pridružite se nam