Skip to main content
V Posavju 24.2° C Torek, 17. maj 2022
16.10.2019
00:54
Foto: arhiv ePosavje
Krški občinski svetniki bodo na naslednji seji občinskega sveta na mizah imeli tudi pllan razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za naslednja štiri leta. Kje in kaj bodo obnavljali?

Plan investicij na občinskih cestah v občini Krško

Zapisanih je 67 odsekov cest

V planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško med leti 2021 in 2024 je zapisanih 67 odsekov cest, ki jih bodo obnovili v naslednjih letih. Poglejmo po posameznih krajevnih skupnosti.

Brestanica, Senovo, Rožno - Presladol, Koprivnica

BRESTANICA V brestaniški krajevni skupnosti bo največji zalogaj preplastitev voziščne konstrukcije na cesti Brestanica - Anže, na cesti Stolovnik - Raztez je v letu 2022 previdena rekonstrukcija in preplastitev voziščne konstrukcije v dolžini kilometra in pol, preplastitev čaka tudi odseke Brestanica - Košeni vrh - Brezje, Brestanica - Dolenji Leskovec in Mali Raztez Kelhar.

KOPRIVNICA Na območju Krajevne skupnosti Koprivnica je največ sredstev (80.000 evrov) namenjenih izboljšanju voznih pogojev in rekonstrukciji cete Veliki Kamen - Mrčna Sela - Zavrče, sledi izboljšanje voznih pogojev na cesti Kladje Handeja ter širitev in rekonstrukcija s preplastitvijo ceste Koprivnica - Gmajna - Koren - Bogovič. V letih 2021 in 2022 je v načrtih tudi širitev in preplastitev ceste Vrstovšek - Mirt ter modernizacija ceste Brestanica - Armeško - Veliki Kamen.

ROŽNO Še največja investicija bo na cesti Rožno - Presladol, ki jo čaka preplastitev in sanacija v dolžini 800 metrov, modernizacija pa čaka tudi odseka Brezje pri Dovškem - Presladol in Sedlo - Presladol.

SENOVO Na Senovem bodo preplastili ulice, poškodovane ob izgradnji plinovodnega omrežja ter javne razsvetljave, preplastili bodo cesto Bohor - Srebotno, protiprašno zaščito pa bodo uredili na cesti Globoko - Jelša - Ravni log - Reštanj, obnovo pa čaka tudi cesta Jablance - Zalog.

Krško, Leskovec pri Krškem, Gora, Senuše

KRŠKO Na območju Krajevne skupnosti mesta Krško je v načrtu modernizacija in preplastitev ulic na Narplu, izboljšanje voznih pogojev in ureditev ceste Narpel - Trška Gora ter modernizacija in preplastitev ceste Videm - Bučerca - Sremič. V naslednjih letih čaka na obnovo in modernizacijo tudi cesta Drnovo - Mrtvice.

LESKOVEC PRI KRŠKEM V osnutku je do leta 2023 predvidena tudi rekonstrukcija, širitev in preplastitev ceste Leskovec - Velika vas, ter po kilometer preplastitve in rekonstrukcije cest Leskovec - Senuše in Leskovec - Golek - Veliki Trn.

GORA Sedem investicij v obnovo cest je predvidenih tudi v Krajevni skupnosti Gora, kjer bo največji projekt preplastitev ceste Gora - Dunaj, na cesti Gora - Čretež bodo uredili odvodnjavanje, na preplastitev pa čakajo tudi ceste Cesta - Gunte in Gora - Straža - Strmo rebro.

SENUŠE Modernizacije bo deležna cesta Leskovec - Senuše - Veliki Trn v dolžini 600 metrov, rekonstrukcije pa cesti Straža pri Raki - Senuše in Brezje pri Senušah - Velika vas.

Dolenja vas, Zdole

DOLENJA VAS V naslednjih letih bo rekonstrukcijo, sanacijo in preplastitev dočakala tudi Cesta na Libno v Krajevni skupnosti Dolenja vas.

ZDOLE Tam bodo uredili cesto v Zgornjih Šapolah ter preplastili voziščno konstrukcijo na cesti Zdole - Ravne pri Zdolah.

Veliki Podlog, Veliki Trn, Podbočje, Raka

VELIKI PODLOG V Krajevni skupnosti Veliki Podlog bo v naslednjih štirih letih največ pozornosti deležna cesta Veliki Podlog - Gržeča vas - Mali Podlog, ko je predvidena preplastitev na dveh kilometrih omenjene ceste. Na cesti Drnovo - Gorica - Veliko Mraševo bodo uredili protiprašno zaščito in jo delno rekonstruirali.

VELIKI TRN Pet projektov čaka na izvedbo tudi na Velikem Trnu, v programu so ureditve cest Veliki Trn - Arto, Ravni - PIjana Gora, Črešnjice - Pijavško in Krško - Veliki Trn - Planina.

PODBOČJE Največ sredstev bo namenjenih protiprašni zaščiti na cesti Šutna - Jarek - Gradec ter rekonstrukciji ceste Šutna Škorc - Brezovica, dela bodo po osnutku obnove cest potekala tudi na cesti Šutna - Grad. Škorc - Brezovica.

RAKA Na področju Krajevne skupnosti Raka pa načrtujejo štiri obnove - modernizacije bo deležna cesta Gmajna - Dolenja vas pri Raki - Zabukovje, preplastitev čaka cesto Podulce - Zabukovje - Dolenje Radulje ter Podulce - Površje, sanacija in preplastitev ceste pa cesto na Planini pri Raki.

(bš)

krško
ceste

Pridružite se nam

Zadnje novice