Skip to main content
V Posavju -2.6° C Sreda, 19. januar 2022
05.12.2019
13:24
Likof, prireditev OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško
Grafika: ePosavje.com
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krsško ob koncu jeseni oz. ob zaključku spravila pridelkov s šolskega vrta, že vrsto let pripravlja prireditev Likof. Več v nadaljevanju novice in prispevku.

Likof učencev dr. OŠ Mihajla Rostoharja Krško

Letos so prireditev preselili v Kulturni dom Krško

KRŠKO Prireditev Likof iz leta v leto raste, zato so jo letos iz šolskih prostorov prvič preselili v Veliko dvorano Kulturnega doma Krško. Učenci Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja so prireditev Likof tradicionalno pričeli s šolsko himno. Likof je osrednja šolska prireditev, na kateri sodelujejo prav vsi učenci in zaposleni, od čistilke, hišnika do ravnateljice. "Z likofom smo na naši šoli začeli pred 25 leti v naši mali jedilnici, danes smo v Veliki dvorani Kulturnega doma, pred praktično polno dvorano," je ob tem povedala ravnateljica Barbara Smolej Fritz.

Likof kot najpomembnejše zaključno jesensko opravilo

S prireditvami učence spodbujajo k večji samostojnosti in ustvarjalnosti

S tovrstnimi prireditvami, pripravami in izvedbami pa tudi spodbujajo učence k večji samostojnosti in ustvarjalnosti. Likof je sicer zadnje in najpomembnejše zaključno jesensko opravilo. Prireditev namreč pripravljajo ob zaključku spravila pridelkov s šolskega vrta. Program, ki ga ob tem pripravijo, vsako leto namenijo drugi tematiki.

Letos o poklicih

Letošnja rdeča nit so bili poklici. "Smo v trenutno največjem razvojnem projektu v Sloveniji, v projektu Pogum Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, kjer je poudarek na razvijanju kompetenc podjetnosti učencem." Zato so se odločili, da bodo te kompetence razvijali tudi na področju poklicne orientacije oz. poklicev. "Podjetnost je splet različnih kompetenc, od tega, da učenci znajo prepoznati priložnosti v okolju, da dajejo ideje in do tega, da znajo te ideje realizirati," še pove ravnateljica. Gre za kompetence, ki so uporabne pri vsakem človeku in v vsaki življenjski situaciji.

In kje učenci nadaljujejo šolanje?

"Naši učenci prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom praviloma nadaljujejo šolanje v skrajšanih srednješolskih programih - večinoma gredo v Krško in Novo mesto. Kar se pa tiče zaposlitev, moram reči, da nimamo prav natančnih podatkov. Učenci posebnega programa pa nadaljujejo svoje življenje v okviru dela v Varstveno-delovnem centru Krško-Leskovec in v Centru Sonček," dodaja ravnateljica.

Učenci v pripravi na prireditvi nepopisno uživajo

Kulturni program – tako za Likof kot za ostale prireditve sicer pripravljajo deloma v sklopu rednega pouka in deloma v sklopu interesnih dejavnosti, pri čemer učenci nepopisno uživajo, še dodaja ravnateljica.

(vs, bš, eP)

šole v posavju
posavski tednik
ansat tv
video
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja