Skip to main content
V Posavju 23.1° C Ponedeljek, 23. maj 2022
22.02.2020
09:26
Vrtec v občini Sevnica
Foto: Ansat TV
V Sevnici bodo v začetku marca objavili razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na območju občine.

Razpis za vpis otrok v vrtce v sevniški občini

SEVNICA Občina Sevnica bo v začetku marca skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica, Enoto vrtca Krmelj, Enoto vrtca Milana Majcna Šentjanž in Enoto vrtca Blanca objavila razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na območju občine Sevnica za šolsko leto 2020/2021. Vrtci bodo izvajali dnevne programe (od 6 do 9 ur), in sicer za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopolnjenega 11. meseca do 3 let) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo). V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti (oziroma najmanj 11 mesecev) do vstopa v šolo.

Enotni obrazec od 2. marca v vrtcih, šolih in na spletu

Enotni obrazec bo od 2. marca dostopen v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca, šole oziroma Občine Sevnica. Izpolnjen obrazec je treba oddati osebno ali poslati po pošti na naslov izbranega vrtca do 16. marca 2020. V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 2020/2021 (vključitev od 1.9.2020 dalje). Izpolnjeno vlogo naj oddajo tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali šele med šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev, bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto.

O sprejemu novih vrtičančkov boste pisno obveščeni

O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 2020/2021, bodo starši oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtcev pisno obveščeni. "Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2019/2020 niso bili sprejeti v vrtec ali pa so starši vključitev zavrnili, morajo vlogo vložiti ponovno," dodajajo na Občini Sevnica.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica
šole v posavju

Pridružite se nam