Skip to main content
V Posavju 3.8° C Sobota, 26. november 2022
12.02.2020
09:05
Mladinski inkubator
Foto: MC Brežice
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, enota Mladinski center Brežice, je prejel rezultate javnega razpisa "Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost".

MI! - mladinski inkubator

Projekt Mladinskega centra Brežice

BREŽICE Za sofinanciranje je odobrenih 10 projektov v skupni višini 2.008.739,23 evrov, od tega 834.187,96 evrov v vzhodni kohezijski regiji in 1.174.551,27 evrov v zahodni kohezijski regiji, naložbo bosta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Med temi projekti so tudi trije projekti vzhodne kohezijske regije, med katerimi tudi projekt Mladinskega centra Brežice, t.i. MI! – mladinski inkubator, katerega vrednost je 176.909,68 evrov, kar je 4,7 x letnih programskih sredstev, ki jih zavod prejme za področje mladine.

In kaj je MI! - mladinski inkubator?

Pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo

Kot praivjo v Brežicah, bodo v MI! – mladinskem inkubatorju mladim omogočili pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela.

Analiza kariernih odločitev

"Z mladimi bomo pripravili analizo kariernih odločitev v mladinskem kontekstu zbrane v gradivu „Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”; strateški dokument na področju mladine: Strategija na področju mladih in mladinske politike v regiji, razvili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, krepili zaposlitvene možnosti preko praktičnega dela. Razvit program bo za mlade vključujoč, omogočal bo osebni in profesionalni razvoj, povezovanje mladinskega dela z deležniki v okolju z namenom njihove zaposlitve.

25 mladih do novih zaposlitev

V aktivnosti usposabljanja bodo vključili vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje, zaposlili 25 mladih (od 15 do 29 let).

Projekt bo potekal od 1. februarja 2020 do 15. septembra 2022

Kakor še dodajajo v Brežicah, se bodo preko aktivnosti mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključevali v družbo, krepili svoje kompetence in prispevali k razvoju skupnosti. "Mladi bodo tekom projekta prevzeli odgovornost, se učili načrtovanja, sprejemanja odločitev in krepili številne druge državljanske in socialne kompetence. Z vključevanjem bomo krepili mladinskih prostor, saj bomo preko tega raznim skupinam mladih omogočili, da ga oblikujejo in delajo pestrejšega, takšnega, ki bo odgovor na potrebe mladih, ki postajajo oblikovalci svoje prihodnosti. Tu se bomo povezovali z drugimi organizacijami, ki aktivno ali preko posrednih aktivnosti vključujejo mlade, to so Univerza v Mariboru – Fakulteta za turizem, Zavod za zaposlovanje RS, Občina Brežice, Društvo študentov Brežice, MKC Maribor z namenom razvoja vsebin usposabljanj, izmenjave dobrih praks, možnosti skupnega razvoja in izvajanja ustreznih storitev na področju mladinskega dela," še pravijo v Brežicah.

(bš)

 

brežice
mc brežice

Pridružite se nam