Skip to main content
V Posavju 30.2° C Četrtek, 30. junij 2022
07.01.2020
12:56
Most na Logu, Sevnica
Grafika: ePosavje.com
Premostitveni objekt čez Savo in glavno železniško progo Zidani Most–Dobova na Logu bo izjemno obsežen in zahteven. Sevniški župan upa, da bo Direkcija RS za infrastrukturo s projektom začela čimprej.

Most na Logu bo dolg 281 metrov

"Premostitev Save in ukinitev treh izvennivojskih prehodov ceste in železnice"

SEVNICA Z izgradnjo mostu je predvidena ukinitev nivojskih železniških prehodov in povezava ceste Sevnica–Blanca s cesto Boštanj – Impoljca na Logu. Most bo dolg 281 m. "Ta most na Logu, kot ga delovno imenujemo, je premostitev Save in ukinitev treh izvennivojskih prehodov ceste in železnice - dveh prehodov na državni cesti in enega manjšega prehoda. Projekt se je začel intenzivno urejati leta 2006 s sklepom Vlade Republike Slovenije in v letu 2012 je občina sprejela Občinski podrobni prostorski načrt za ta premostitveni objekt," o projektu pove župan Srečko Ocvirk.

Projekt za izdajo gradbenega dovoljenja

V pripravi je projekt za izdajo gradbenega dovoljenja. Ocvirk pravi, da bo to velik projekt. "Most bo bistveno spremenil prometni tok v samem mestu, mesto se bo razbremenilo težjega prometa skozi samo mesto in ta ulica bo postala mestna ulica, kar bo lahko pozitivno vplivalo na razvoj mesta. Ukinitev nivojskih prehodov pa bo bistveno pripomogla k varnosti cestnega in železniškega prometa in predvsem pospešilo promet na železnicah. Spremljamo namreč, kako se na tej progi Zidani Most - Dobova povečuje tovorni promet," dodaja sevniški župan.

Fotogalerija (Foto: arhiv Občine Sevnica):

"Projekt Most na Logu rešuje dva velika problema"

Časovnica je drugačna, kot so na občini pričakovali, saj se je nekoliko zamaknila. "Verjamem, da je to z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo pomemben projekt - tako za železniški in cestni sektor, kajti rešuje dva velika problema. Verjamem, da bo Direkcija razumela to potrebo in čimprej pristopila k projektu," še pove Ocvirk.

Most na Logu

Po trenutnih zasnovah je z mostom na Logu predvidena ukinitev ukinitev nivojskih prehodov železniške proge ter povezava ceste Sevnica - Blanca s cesto Boštanj - Impoljca. Nov most bi se z 281 metri približal tretjemu mostu čez Savo v Krškem na vsega 16 metrov in bo tako eden daljših v Sloveniji. Na Logu - na desnem bregu Save - bodo pred športnim igriščem naredili večje krožišče, drugo trikrako krožišče pa bi bilo na levem bregu Save. Po trenutnih zasnovah bi na levem bregu nato od novega krožišča do Gornjega Brezovega naredili novo cestišče.

(vs, bš, ep)

sevnica
ceste
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja