Skip to main content
V Posavju 3.4° C Sobota, 26. november 2022
25.12.2021
07:59
Bohorska ulica v Sevnici
Foto: Občina Sevnica
V občini Sevnica so letos začeli trije velike projekti, ki so na podlagi Dogovora za razvoj Regije Posavje sofinancirani s sredstvi Evropske unije.

Urejanje kanalizacijskega omrežja v Sevnici

SEVNICA Eden od teh projektov je »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica«. Poglavitni cilj projekta je novogradnja odsekov, kjer javna gospodarska infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda še ni urejena in v sklopu katerih bo mogoče na sistem priključiti dodatne enote. Projekt vključuje gradnjo kanalov s pripadajočimi objekti, rezultat projekta bo tudi hidravlično izboljšanje posameznih delov kanalizacije. Projekt obsega gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo sestavlja 7 gravitacijskih kanalov, 2 tlačna kanala v skupni dolžini 1,58 km ter 2 črpališči.

Dela na območju Bohorske ulice

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica kot vodilni partner in podjetje Rafael d.o.o. kot partner izvajata dela na območju Bohorske ulice v Sevnici. V okviru investicije se bodo dela v Sevnici v naslednjem letu in pol izvajala še na območjih obrtne cone na Planinski ulici, na Ribnikih, na Kvedrovi ulici, na Drožanjski cesti pod gradom in Pod Vrtačo. Vrednost pogodbenih del znaša 799.072,28 evrov, pri čemer je podpora Evropske unije v višini 465.670,61 evrov in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 82.177,17 evrov.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam