Skip to main content
V Posavju 26.4° C Nedelja, 3. julij 2022
29.10.2021
09:45
Krško, september 2021
Foto: ePosavje.com
V četrtek so člani Razvojnega sveta regije Posavje na dopisni seji obravnavali osnutek regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2021-2027 seznanil z izvajanjem dogovora za razvoj re

Regionalni razvojni program regije Posavje 2021 - 2027

KRŠKO V postopku priprave regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2021-2027 so izvedli dve spletni razvojni konferenci in usklajevala razvojne prioritet in regijske projekte s ključnimi deležniki v regiji. V času začetka priprave razvojnega programa regije so, tako na Regionalni razvojni agenciji Posavje, zaznavali relativno ugodne trende na gospodarskem območju, sočasno pa se soočali s pomankanjem specifičnih kadrov.

Staranje prebivalstva je globalni izziv, ki se mu Posavje ne more izogniti"

"Epidemija Covid 19 je dodatno zamajala nekatere sektorje in še dodatno vpliva na zagotavljanje ustreznih kadrov v času okrevanja. Staranje prebivalstva je po drugi strani globalni izziv, ki se mu Posavje ne more izogniti. Ključno za regijo bo razvijati ustrezno kakovost življenja, da bodo mladi tukaj našli svojo priložnost. Kot regija se bomo srečevali z zelenim prehodom in izzivi digitalizacije ter blaženju klimatskih sprememb. Vse to so izzivi, ki jih v razvojnem programu regije naslavljamo," pravijo v sporočilu.

36 najpomembnejših regijskih projektov

V regionalni razvojni program je sicer vključenih 36 najpomembnejših regijskih projektov, ki so jih evidentirali in pripravili v postopku priprave regionalnega razvojnega programa. Na Regionalni razvojni agenciji Posavje pričakujejo prvi osnutek Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike, kjer bodo iskali vire financiranja za izvedbo najpomembnejših regijskih projektov.

Do 1. marca usklajen regionalni razvojni program

"V naslednji fazi sledi usklajevanje z resorji in viri financiranja. Po časovnici je potrebno do 1. marca 2022 pripraviti usklajen regionalni razvojni program z razvojnimi politikami države in poslati v mnenje na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,"  dodajajo.

(bš, eP)

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam