Skip to main content
V Posavju 20.6° C Četrtek, 7. julij 2022
15.10.2021
14:08
Sevnica, krožišče
Foto: arhiv ePosavje
V naslednjem tednu bodo v svetniške klopi znova sedli predstavniki ljudstva v sevniški in krški občini. Prvi bodo v sredo zasedali Sevničani, dan pozneje za njimi pa še Krčani.

Naslednji teden dve seji posavskih občinskih svetnikov

SEVNICA Sevniški občinski se bodo na oktobrski seji sestali v sredo, 20. oktobra, na dnevnem redu tokratne seje imajo 11 točk. Med drugim bodo nadaljevali z obravnavo predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in elaboratom ekonomike. Spomnimo, med Kozjansko in Krulejevo ulico v Sevnici želi zasebni investitor na zasebnem zemljišču graditi novo stanovanjsko sosesko. > PREBERI VEČ

Glavna točka oktobrske seje? Proračun za 2022

Svetniki se bodo seznanili z rezultati izbora projektov za participativni proračun za naslednje leto, na mizah bo tudi predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica za leto 2021. Glavna točka tokratne seje bo obravnava predloga proračuna za leto 2022, po katerem načrtujemo v naslednjem letu 21.005.977 evrov prihodkov in 23.081.229 evrov odhodkov.

Tudi v Krškem o proračunih za 2022 in 2023

Krški občinski svetniki bodo v četrtek med drugim obravnavali osnutka planov razvoja in vzdrževanja občinskih cest in predlog Sklepa o odpisu plačila dolgov iz naslova plačil institucionalnega varstva in pogrebnih stroškov in terjatev, izhajajočih iz tega naslova v letu 2021, med volitvami in imenovanji je na dnevnem redu pet imenovanj, pa tudi predlog Sklepa o podaji ponudbe za nakup poslovnega deleža v družbi Počitniška skupnost Krško, d. o. o.

Načrti za 2023? Za skoraj 4 milijone evrov manj prihodkov

Glavni točki tokratne seje bosta obravnavi predlogov dveh proračunov za leti 2022 in 2023. V letu 2022 načrtujejo 45.609.112 evrov prihodkov in 46.791.708 evrov odhodkov, v letu 2023 pa 41.856.350 evrov prihodkov in 41.246.569 evrov odhodkov.

(bš, eP)

krško
sevnica

Pridružite se nam