Skip to main content
V Posavju 26.1° C Sobota, 2. julij 2022
19.05.2022
13:11
Sevnica, Krško
Naslednji teden bo v sredo v Sevnici 31. redna seja občinskih svetnikov, dan pozneje v Krškem 32. seja. Kaj vse imajo na dnevnem redu tokratnih sej?

Naslednji teden v Posavju dve seji svetnikov

31. redna seja v Sevnici

Sevniški svetniki bodo obravnavali poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2021, predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu ter prvo obravnavo predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Radna z okoljskim poročilom in elaboratom ekonomike. S to točko bo povezana tudi naslednja točka, opredelitve do stališč do prejetih pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Radna

Svetniki bodo imeli na mizah tudi predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod, (OPPN 81-15) in Elaborat ekonomike, obravnavali bodo predlog Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v občini Sevnica ter predlog Odloka o videonadzoru na območju občine Sevnica.

Med ostalimi točkami so tudi predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Sevnica, seznanitev z rezultati participativnega proračuna »Sobivam, sodelujem, soodločam« za leto 2022, vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Boštanj.

32. redna seja v Krškem

Svetniki v Krškem bodo dan pozneje obravnavali predstavitev Vizije reševanja kadrovskega deficita v posameznih poklicih v Zdravstvenem domu Krško, govorili bodo o projektu obnove ceste Zdole - Pleterje - Krško, svetniki bodo razpravljali tudi o predlogu Sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije za večstanovanjski objekt Žlapovec ter o osnutku Statuta Mestne občine Krško.

Na dnevnem redu je tudi predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju mestne občine Krško ter osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško za programsko obdobje 2015 - 2020.

sevnica
krško
politika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja