Skip to main content
V Posavju 6.1° C Sobota, 26. november 2022
30.04.2022
08:38
Foto: Luka Rudman / arhiv ePosavje
V nadaljevanju nekaj nasvetov za varno prvomajsko kresovanje.

Napotki za varno kresovanje

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo pri tem upoštevati varnostne napotke, omejitve in prepovedi.

Ob vetru kurjenje prekinite

Prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kresa. Če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. peskom, kamni, opeko ali kovino), kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe. Ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati oziroma je treba kurjenje prekiniti, pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les.

Požarno stražo lahko izvajajo le gasilci

Prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke, po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. peskom ali zemljo). Na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje opozarjajo, da morajo biti na javnih prireditvah s kresovanjem zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci. Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.

 

Zahteve in omejitve

V primeru razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja je kurjenje kresov prepovedano. Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih (npr. Pravilnik o varstvu gozdov). Prav tako lahko tudi občine s svojimi predpisi določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, ali/ter omejitve in prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. bivalno okolje).

Dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja. Zato se je treba pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja prepričati, kakšne so morebitne omejitve in prepovedi na konkretnem območju, kjer nameravate kuriti kres.

krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja