Skip to main content
V Posavju 33.4° C Ponedeljek, 4. julij 2022
12.02.2022
16:05
Oživitev sevniškega glavnega trga
Foto: ePosavje.com
Lokalni energetski koncept (LEK) občine pomeni dolgoročno načrtovanje razvoja občine na
energetskem in okoljskem področju, pravijo v Sevnici.

Lokalni energetski koncept

SEVNICA Lokalni energetski koncept je osnova za vzpostavitev in izvajanje ustrezne energetske in okoljske politike ter pomeni odločilni korak k njeni pripravi. LEK je dokument, ki Občino Sevnica in njene prebivalce usmerja k sistematičnemu oblikovanju ter vzdrževanju podatkovnih zbirk o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), zviševanju energetske učinkovitosti ter uvajanju obnovljivih virov energije (OVE).

Trajnostna energetska politika predstavlja celovit pristop s povezovanjem in usklajeno obravnavo tako energetike, varovanja okolja in podnebja kot tudi gospodarskega in regionalnega razvoja. Lokalni energetski koncept Občine Sevnica bo izdelalo na javnem naročilu izbrano podjetje, Lokalna energetska agencija Dolenjska–Posavje–Bela krajina (LEAD).

Vprašalnik je odprt do 28. februarja

Za pripravo dokumenta pripravljavec potrebuje osnovne informacije o trenutni rabi energije v gospodinjstvih v sevniški občini. S tem namenom je LEAD pripravil krajši anketni vprašalnik. Vprašalnik je na spletni strani Občine Sevnica dostopen do 28. februarja 2022.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica
energetika

Pridružite se nam

Zadnje novice