Skip to main content
V Posavju 16.3° C Četrtek, 26. maj 2022
30.05.2019
20:43
Foto: arhiv ePosavje
V nadaljevanju objavljamo majske novice iz Upravne enote Krško, tokrat poziv zavezancem za dostavo podatkov o višini dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Novice Upravne enote Krško - maj 2019

Poziv zavezancem za dostavo podatkov o višini dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji, doseženega v letu 2018 – rok: 30. junij 2019

Z Upravne enote Krško nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji pozivajo, da do 30. junija upravni enoti sporočijo podatek o skupnem letnem dohodku, doseženem za preteklo koledarsko leto v vseh vrstah dopolnilnih dejavnosti, ki jih opravljajo na kmetiji.

Obveznost prijave višine dohodka upravni enoti je določena s 6. odstavkom 101. člena Zakona o kmetijstvu ter navedena tudi v veljavnem dovoljenju upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti nosilca. V primeru, da nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji opravlja dejavnost v nasprotju z izdanim dovoljenjem, določa Zakon o kmetijstvu za ta prekršek globe, ki jih lahko odredi kmetijska inšpekcija. Če so nosilci dopolnilne dejavnosti v preteklem letu prenehali z opravljanjem te dejavnosti pred koncem leta, morajo upravni enoti sporočiti dohodek za ta del leta.

Upravna enota Krško

krško
upravna enota krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi