Skip to main content
V Posavju 3.5° C Sobota, 26. november 2022
14.08.2019
13:28
Grafika: Ansat TV
Krajevna skupnost Raka je v sodelovanju z lokalnimi društvi tudi letos pripravila pester program prireditev v počastitev praznika krajevne skupnosti, ki je posvečen Sv. Lovrencu in Martinu Humeku.

Praznik Krajevne skupnosti Raka

RAKA Ob tem je predsednik krajevne skupnosti predstavil projekte, ki so najbolj zaznamovali minulo obdobje. Svet Krajevne skupnosti Raka je februarja in marca pripravil posvete s krajani v vseh šestih volilnih enotah. Na podlagi tega so pridobili zadosti informacij o težavah in željah, pove predsednik Primož Šribar.

 

Največ želja? Ceste, kanalizacije, širokopasovno omrežje

"Največ želja je bilo po gospodarski infrastrukturi, po asfaltiranju cest, kanalizaciji, širokopasovnem omrežju, javni razsvetljavi in pločnikih," dodaja Šribar.

Poletna neurja vztrajno odnašajo gramoz s cest

Glede na njihov proračun so se odločili, da rešijo tista najbolj pereča vprašanja – torej ceste. Kakor pove novi predsednik Krajevne skupnosti Raka, "so ceste problematične, ker imamo v naših višje ležečih zaselkih precej makadamov in kot ste videli, ta poletna neurja vztrajno odnašajo gramoz. Trudimo se to vzdrževati in naš plan je v tem mandatu porabiti sredstva za modernizacijo teh cest."

Ureditev trga na Raki

Ena večjih naložb na Raki je zagotovo ureditev tamkajšnjega trga. "Ureditev trga Raka je v sklopu rekonstrukcije državne ceste, ki gre čez trg, državne ceste Smednik - Zavratec. K sami ureditvi mora pristopiti tudi Republika Slovenije. V lanskem letu je Občina Krško odkupila še en del zemljišča stran od trga ter porušila del starega objekta na naslovu Raka 28, na tistem delu uredila makadamski plato in uredila cerkevno obzidje.

Precej obsežen projekt

Ureditev trga bo precej obsežen projekt, ki zajema tako ureditev cestišča, pločnika, vertikalnih in horizontalnih prometnih označb kot ureditev parkirišč in kanalizacijskega sistema. "V najboljšem upanju in v sodelovanju z Občino Krško čakamo, da se bo tudi na tej relaciji kaj bolj resnega dogajati," še pove Šribar.

Prostorska stiska na raški osnovni šoli

Sicer pa je v teku še nekaj drugih projektov, med drugim tudi načrtovanje za rešitev prostorske stiske na raški osnovni šoli.

Ansat TV

krško
posavski tednik
ansat tv
fotogalerija
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja