Skip to main content
V Posavju 25.3° C Četrtek, 18. avgust 2022
03.03.2022
13:20
Obnova CKŽ v Krškem
Foto: ePosavje.com
Iz družbe CGP sporočajo, da bodo premaknili zaporo Ceste krških žrtev v Krškem - od Stadiona Matije Gubca vse do uvoza na ulico iz smeri bencinske črpalke OMV, dobrih 500 metrov nižje.

Obnova Ceste krških žrtev v Krškem

KRŠKO Od lanskega novembra v Krškem obnavljajo najdaljšo ulico v mestu, Cesto krških žrtev. V prvi fazi so uredili ulico od starega mostu do Mladinskega centra in naprej proti Stadionu, v naslednjih dneh pa bodo gradbišče preselili nižje proti pokopališču.

Zapora do konca maja

Iz družbe CGP so sporočili, da bo od 3. marca do 30. maja do 17. ure popolnoma zaprt del Ceste krških žrtev, od stacionaže 0,790 do 1,320. Povedano drugače, gradbišče selijo od semaforiziranega križišča Ceste krških žrtev z Gubčevo ulico po ulici navzdol, mimo križišča za pokopališče in parkirišča pri Šolskem centru Krško - Sevnica. Tako kot doslej bodo uredili dostop za stanovalce.

Zapora CKŽ Krško

Obnova v treh fazah

Prva faza poteka od starega mostu čez Savo do križišča pri pokopališču, ocenjena je na 1,9 milijona evrov, od česar bo Občina Krško zagotovila 530 tisoč evrov. V drugi fazi naj bi nadaljevali z ureditvijo ceste od pokopališča oz. stadiona do nakupovalnega središča, v zadnji tretji fazi pa z ureditvijo ceste od krške hidroelektrarne do starega mostu.

Največ gradbenih del bo med mostom in pokopališčem

Največ gradbenih del s preureditvijo dosedanje podobe ceste bo v prvem odseku, med krožiščem na mostu in križiščem pri pokopališču. "Na obravnavanem odseku je predvidena rekonstrukcija ceste, obnova površin za pešce in kolesarje, obnova avtobusnega postajališča, rekonstrukcija cestnih priključkov in dovozov, obnova ceste razsvetljave, zaščita in morebitna prestavitev obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture. Sočasno se na novo uredi tudi odvodnjavanje in vsa prometna signalizacija," piše v dokumentaciji.

K1

Trikrako križišče Ceste krških žrtev in Gubčeve ulice bodo spremenili v mini krožno križišče s povoznim sredinskim otokom. Na levi strani bodo obstoječ pločnik za pešce razširili  na 2 metra. "Med njim in novim robom vozišča se uredi vmesna zelenica širine 3,50 m. Na desni strani se obstoječa steza razširi za 0,50 m na 2,50 m. Trasa se zaključi v novo predvidenem krožnem križišču K2," pravijo v dokumentaciji.

K2

Tudi križišče pri pokopališču - med koncem Gubčeve ulice in cesto proti športnim površinam, bo dobilo krožišče. "Majhno urbano krožišče," so zapisali pripravljalci gradiva. Krožno križišče je dimenzionirano kot štirikrako, "enopasovno krožišče z zunanjim radijem Rzun= 13,50 m. Sredinski otok krožnega križišča ima zunanji radij Ro= 7,50 m. Širina krožnega vozišča je 6,00 m + 1,50 m povoznega tlakovanega pasu. Povozni del središčnega otoka je tlakovan z granitnimi kockami velikosti 20x 20x 20 cm. Prečni sklon voznega pasu v krožnem križišču je nagnjen navzven in znaša 2 %, pred priključkom Gubčeve ulice se previjači v 0,5 % s padcem navznoter. Ploskev krožnega križišča leži v naklonu 2,0 % in pada v smeri Z-V." Vsi priključki bodo enopasovni, v krožnem križišču pa bo zagotovljena prevoznost za merodajno vozilo - vlačilec s priklopnikom.

Iz našega arhiva (22. junij 2021):

(eP)

krško
ceste

Pridružite se nam