Skip to main content
V Posavju 20.8° C Četrtek, 7. julij 2022
30.07.2019
20:35
Grafika: ePosavje
Aktivnosti za izgradnjo novega objekta in rekonstrukcijo obstoječega samostana za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško se nadaljujejo. V kateri fazi je projekt zdaj in kaj sledi? Več v TV prispevku.

Na vrsti so arheološka izkopavanja

Nova knjižnica v Krškem

KRŠKO Lani je potekal postopek sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje ter izdelava projektne dokumentacije, na vrsti so arheološka izkopavanja.

Svetniki na julijski seji sprejeli sklep o potrditvi investicijske dokumentacije

Občina Krško je novembra 2016 sprejela in potrdila Dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo prizidka in obnovo Valvasorjeve knjižnice. Zaradi zahtev uporabnika in nosilcev urejanja prostora je prišlo do sprememb vsebinskih, finančnih in terminskih predpostavk izvedbe projekta, zato je občinski svet na julijski seji obravnaval in sprejel sklep o potrditvi investicijske dokumentacije.

Krški podžupan: "Zaključek investicije pričakujemo v letu 2022"

"Trenutno je v izvedbi razpis za arheološke raziskave, ki jih je potrebno narediti na tem področju Krškega. Pričakujemo, da se bo to v letošnjem letu to tudi izvedlo. Glavna investicija se bo izvajala v letu 2021 in 2022, tako da zaključek pričakujemo v tem letu," pove podžupan Občine Krško Vlado Grahovac.

 

Naložba bo zajemala dva sklopa

Naložba izgradnje novega objekta in rekonstrukcija obstoječega samostana bo zajemala dva sklopa. V delu samostana namreč že sedaj deluje knjižnica, obstoječa dejavnost pa se bo razširila v območje novogradnje, ki je predvidena na teh zelenih površinah od samostanskega objekta do Bohoričeve ulice. Skupna ocenjena vrednost naložbe znaša 7 milijonov evrov. Če bo v prihodnje na voljo še kakšen razpis za sofinanciranje predmetnih investicij, se bodo nanj prijavili, pravi Grahovac.

Valvasorjeva knjižnica Krško, ki deluje od leta 1965, je osrednja knjižnica za občini Krško in Kostanjevica na Krki. Poleg osrednje knjižnice ima še mladinski oddelek ter tri izposojevališča: na Vidmu, v Kostanjevici na Krki in na Senovem. V Krškem deluje od leta 1988 v prostorih kapucinskega samostana in ima v upravljanju baročno kapucinsko knjižnico.

Ansat TV

Pridruži se nam na Facebook strani ePosavje.com:

valvasorjeva knjižnica krško
krško
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja