Skip to main content
V Posavju 18.7° C Nedelja, 2. oktober 2022
18.03.2022
13:09
Nova šola OŠ dr. Mihajlo Rostohar v starem Krškem
Grafika: ePosavje.com
V zadnjem dobrem letu in pol na naših straneh poročamo o reševanju prostorske stiske OŠ dr. Mihajla Rostoharja na Vidmu v Krškem in umestitvi nove šole v starem mestnem jedru na desnem bregu Save.

Pišejo, da manjka sonca. A študija kaže drugače

KRŠKO Po Krškem je te dni zaokrožil zapis, v katerem pisci opozarjajo, da je izgradnja nove šolske stavbe OŠ dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega na neprimerni, predvsem pa neosončeni lokaciji.

Zgodovina urejanja starega mestnega jedra

Urbanistični inštitut Socialistične republike Slovenije je v letu 1981 izdelal Prvine načrta prenove historičnega jedra mesta Krško, v letu 1996 je podjetje Savaprojekt po naročilu okoljskega ministrstva izdelalo Zasnovo prometne ureditve in ureditve obrežja reke Save na območju starega mestnega jedra Krško zaradi graditve hidroelektrarne Krško, ki je vključevala številne elemente oživitve mestnega jedra. V 90. letih so obnovo prekinili, vendar zasnove in strokovne podlage še obstajajo. V začetku februarja 2013 je pri predstavitvi Vizije razvoja mesta Krško glavni direktor družbe Savaprojekt Peter Žigante v predstavitvi govoril o umeščanju osnovne šole v staro mestno jedro. 

Vizija mesta Krško

V študiji piše drugače

V zapisu pred nekaj dnevi so tako pisci zapisali o težavah z osončenostjo lokacije za novo osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega. "Del objektov njihove nove šole bo tudi pod zemljo. Tako bodo še bolj skriti pred svetlobo. Ne moti nas, če je tam umeščena garaža. Če bi bilo to tako, bi to bila pohvalna izraba prostora. Da pa bodo ob garaži, daleč stran od sonca, tudi tehnični prostori in celo podzemna telovadnica, ki se bo delno raztezala v pritličje, pa ne moremo mimo tega, da odločevalce ne bi opozorili na to nesmotrno odločitev," pišejo v zapisu. 

Predlagajo drugo lokacijo ...

Kot nadaljujejo, "so prepričani, da umestitev takšnega objekta ne spada v ta del mesta. Imamo lokacije, ki so primernejše, dalj časa osijane s soncem in prijaznejše našim otrokom. Namen tega prispevka ni v prošnji, pa vendar občinsko vodstvo in člane občinskega sveta, naprošamo, da preden se zapiči prvo lopato za gradnjo nove šole, da se še enkrat premisli o prostorski umestitvi nove OŠ dr. Mihajla Rostohar na načrtovani lokaciji."

... v študiji pa: "Osončenje na novem objektu je v vseh letnih časih ustrezno"

Na Mestni občini Krško so nam na naše vprašanje, ali so pri načrtovanju projekta zaznali težave z osončenostjo starega mestnega jedra, odgovorili, da je v študiji osončenja starega mestnega jedra iz leta 2022 na Bohoričevi ulici - študijo so pripravili v družbi Savaprojekt - zapisano: "Iz študije osvetlitve je razvidno, da je osončenje na novem objektu v vseh letnih časih ustrezno. Ravno tako smo pri izdelavi študije ugotovili, da izgradnja novih objektov bistveno ne zmanjša osončenja sosednjih objektov."

Šola kot inštitucija regijskega pomena

"V idejni zasnovi je ta objekt lociran tako, da bi bila kletna etaža z garažami, pritličje in etaža z mansardo ter telovadnico. Vsi prostori bodo prilagojeni učencem s posebnimi potrebami, gibalno oviranim in ostalim. Za vse te, ki obiskujejo naše programe," je v začetku februarja povedala krška podžupanja Ana Nuša Somrak. Ocenjena vrednost projekta znaša več kot sedem milijonov evrov, v Krškem pa si prizadevajo za umestitev šole kot inštitucije regijskega pomena. "To šolo obiskuje približno 70 odstokov učencev iz občine Krško, ostali pa prihajajo iz ostalih posavskih občin ter tudi iz Kozjanskega in Šentjerneja."

Iz našega arhiva (2. februar 2022):

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja