Skip to main content
V Posavju 3.2° C Petek, 2. december 2022
10.02.2022
13:13
Prenova mostu čez Savo v Sevnici
Grafika: ePosavje.com
Kakor je razvidno iz javno dostopnih podatkov, so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo podaljšali rok za prejem ponudb za obnovo mostu čez reko Savo v Sevnici.

11 dni več za pripravo ponudbe

SEVNICA Poročali smo, da bodo glavno povezovalno žilo med levim in desnim bregom reke Save v Sevnici prenovili. Obnovo mostu so razdelili v tri faze. V prvi in drugi fazi obnove, iz Boštanja proti Sevnici in obratno, bo na mostu polovična zapora, tretjo fazo pa so razdelili v fazi 3a in 3b. V obeh podfazah bodo zamenjali ležišča in kot lahko razberemo iz načrta faznosti gradnje, bo most v teh dveh podfazah zaprt za cestni promet, bo pa odprt za pešce in kolesarje.

Namesto 11. februarja do 22. tega meseca

Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so prvotni termin za oddajo ponudb podaljšali za 11 dni. Sprva so ponudbo pričakovali do petka, 11. februarja, po novem pa do torka, 22. februarja. Ob tem garancija za resnost ponudbe velja na prvotno predviden rok za odpiranje ponudb. Prav tako so za 11 dni, do 15. februarja, podaljšali rok za sprejemanje vprašanj, ki jih ponudniki lahko zastavijo naročniku. 

Nov pločnik za pešce in kolesarje

Most bodo prenovili, ob krajnih opornikih razširili ter zaradi nezadostne nosilnosti vmesnih podpor in pilotov potresno izolirali z zamenjavo neoprenskih ležišč. Na mostu bodo naredili nov mostni krov z novimi hodniki in robnimi venci, odbojnimi ograjami, odvodnjavanjem, hidroizolacijo in asfalti, zamenjali bodo obe dilataciji na objektu zaradi spremembe prečnega sklona ob hodnikih in preprečitve nadaljnjega zamakanja na objektu.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja