Skip to main content
V Posavju 17.4° C Sreda, 6. julij 2022
24.07.2020
14:01
Foto: Občina Sevnica
V sredo, 22. julija, sta župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor na razpisu izbranega izvajalca, podjetja VG5, d. o. o. Miha Brlan podpisala pogodbo za izvedbo projekta dozidave Vrtca Ciciban.

Število vrtčevskih otrok se povečuje

Število otrok, ki so v sevniški občini vključeni v sistem predšolske vzgoje, se povečuje. Na nacionalni ravni je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na začetku šolskega leta 2019/20 v vrtce vključenih 87.708 otrok oziroma 82,7 % vseh otrok, starih od 1 do 5 let. V zadnjem desetletju se je število otrok v vrtcih povečalo za četrtino oziroma z 71.124 v vrtce vključenih otrok v šolskem letu 2009/10 na 87.708 v vrtce vključenih otrok v šolskem letu 2019/20. V občini Sevnica so v šolskem letu 2009/10 vrtec obiskovali 404 otroci, v šolskem letu 2019/20 pa je v vrtce v občini Sevnica vključenih 708 otrok. 

Obstoječa stavba vrtca ima 14 oddelkov

Občina Sevnica podrobno spremlja trend vključevanja otrok v predšolsko vzgojo ter hkrati išče rešitve za prostorske in kadrovske izzive, ki nastajajo ob povečevanju števila v vrtce vpisanih otrok. Tako je z namenom krajšanja čakalne vrste za vpis v Vrtec Ciciban Sevnica v lanskem letu pripravila predlog dozidave vrtca, ki je bil zgrajen v več fazah z zadnjo dograditvijo leta 2011. Obstoječa stavba ima 14 oddelkov.

Idejna zasnova Vrtca Ciciban Sevnica (Foto: Občina Sevnica)

"Zaradi prostorske stiske je dogradnja nujna"

Ob podpisu pogodbe je župan Srečko Ocvirk povedal, da je zaradi prostorske stiske dogradnja nujna in poudaril, da bodo s to dogradnjo izpolnjene trenutne prostorske potrebe sevniškega vrtca.

Dozidava vrtca se bo izvedla na 365 m2 površine. Predvidena prizidava je locirana na severovzhodnem delu obstoječega vrtca, zasnovana pa je kot pritličen objekt z ravno streho na kateri je predvidena igralna terasa.

Nov prizidek bo navezan na hodnik obstoječega objekta, pot do novih prostorov bo speljana mimo atrija, ki bo služil tudi kot delno nadkrita igralna terasa. V novem prizidku bodo tri igralnice z lastnimi terasami, tri garderobe, skupne sanitarije, kabinet namenjen vzgojiteljicam in prostor za arhiv. Predviden je tudi prostor za umestitev ogrevalne in prezračevalne tehnike.

Z deli bodo predvidoma končali v prvi polovici leta 2021

Pogodbena vrednost projekta je nekaj več kot 887 tisoč evrov, dela pa bodo predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2021.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja