Skip to main content
V Posavju 22.7° C Torek, 24. maj 2022
11.08.2021
11:09
Začetek gradnje kolesarske povezave med Brežicami in Dobovo
Foto: arhiv ePosavje
V sredo bodo na sedežu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo podpisali pogodbi o gradnji kolesarske povezave med Brežicami in Dobovo ter o obnovi državne ceste med omenjenima krajema.

Kolesarska povezava Brežice - Dobova

BREŽICE Med Brežicami in Dobovo bodo ob glavni cesti izgradili kolesarsko povezavo, od krožišča v Trnju do središča v Dobovi. Nova kolesarska povezava bo v pretežnem delu potekala ločeno od vozišča, skozi Mostec, v Dobovi ter križanje na obrtno cono ter preko mostu Gabernica pa po vozišču.

"Kolesarka" bo dokončana do junija naslednje leto

Na Občini Brežice pravijo, da bodo ureditve izboljšale prometno varnost in zagotovile infrastrukturo za povečanje trajnostne mobilnosti oziroma rabe okolju prijaznih prevoznih sredstev. Začetek del predvidevajo že v septembru letos, gradnja kolesarske povezave pa bo bo, tako je zapisano v pogodbi, zaključena do 30. junija naslednje leto. Obnova same glavne ceste bo potekala po terminskem načrtu izvajalcev, po napovedih bodo dela končana do 30. junija 2024.

Mostec

Katere vse ureditve imajo v načrtu?

Med Brežicami in Dobovo bodo tako dobili skoraj 4,6 kilometra novih kolesarskih poti. V večjem delu bodo urejene po kolesarski poti, znotraj naselja po kolesarskih pasovih na vozišču. 
Med vzporednimi ureditvami, ki bodo potekale ob gradnji kolesarske povezave, bodo po levi strani naselja Mostec, od kapelice naprej v območju stanovanjskih hiš, zgradili 170 cm širok pločnik. 

Na Mostecu sredinska otoka

Na vstopu in izstopu iz naselja Mostec bosta sredinska otoka s prehodom skozi vozišče, most preko Gabernice bodo zaradi umestitve kolesarske steze po vozišču preuredili z jekleno konstrukcijo. V priključku za Obrtno cono Dobova so za varno prečkanje ceste predvideli nov prehod čez cesto za kolesarje z umestitvijo dodatnega pasa za levo zavijanje in ločilnim prometnim otokom.

Pred Dobovo križišče v dvignjenem platoju

Pomemben prispevek k izboljšani prometni varnosti bo tudi premik obstoječih avtobusnih postaj izven vozišča. Pred Dobovo, v križišču odcepa za Mihalovec in za železniško postajo, bodo naredili križišče v dvignjenem platoju z umestitvijo prehodov za pešce in kolesarje. Ob delih pa bodo uredili tudi odvodnjavanja na celotni trasi, prestavili obstoječo javno razsvetljavo in v območju križanj ter v naseljih uredili novo razsvetljavo.

Vrednost celotnega projekta? 8 milijonov evrov

Vrednost celotnega projekta izgradnje kolesarskih povezav in ureditve ceste so ocenili na osem milijonov evrov. Poleg vrednosti gradbenih del iz podpisane pogodbe za gradnjo, so v celotnem znesek všteti še stroški priprave investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, arheoloških raziskav, pridobitev zemljišč, nadzora ter ostali vzporedni stroški.

Za kolesarsko povezavo tudi evropska sredstva

Za projekt izgradnje kolesarskih povezav so bili sicer Brežičani uspešni pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izgradnje. Tako so namreč upravičeni do črpanja sredstev v višini 2,25 milijona evrov, od tega 1,8 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 0,45 milijona evrov iz državnega proračuna.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

(bš)

brežice
ceste

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja