Skip to main content
V Posavju 21.1° C Sreda, 6. julij 2022
22.05.2020
12:43
Ena osrednjih točk majske seje občinskega sveta v Sevnici je bila obravnava poročila o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2019.

Pomoč družini na domu v občini Sevnica

SEVNICA Storitev, ki poteka v okviru sevniške enote Centra za socialno delo Posavje, iz proračuna sofinancira Občina Sevnica. Na seji so sprejeli sklep o soglasju k določitvi cene storitve. Pomoč družini na domu je storitev, ki je primarno namenjena starejšim. Zanjo je značilno, da se izvajalci pomoči lahko prilagodijo uporabniku na terenu. "To je zelo pomembna pomoč za starejše, kjer je oskrbovanih preko 100 ljudi. Odvisno od dnevnih oz. mesečnih sprememb se tudi ta številka drastično spreminja," pravi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

"S to storitvijo zmanjšujemo pritisk na domove za starejše"

Člani občinskega sveta so obravnavali poročilo o izvajanju storitve za leto 2019. "Delo v preteklem letu je bilo dobro. Gre za storitev, ki bo zagotovo v prihodnje vključena v dolgotrajno oskrbo, tudi ta zakon dolgo pričakujemo. Upamo, da bo čimprej sprejet in da bo ta pomoč družini na domu sistemsko urejena, sistemsko financirana." Zaenkrat namreč občine, skladno z veljavno zakonodajo, to storitev organizirajo in tudi sofinancirajo. "S to storitvijo zagotovo zmanjšujemo pritisk na domove za starejše in v duhu trajnostne skrbi za starejše omogočamo več oblik oz. več načinov življenja v starosti za naše starostnike," pojasnjuje sevniški župan.

Uskladitev cen zaradi višjih stroškov dela

Na seji so prav tako obravnavali uskladitve cen storitve Pomoč družini na domu. "Prihaja do spremembe cen, kajti ta je v veliki meri odvisna od stroškov dela. Stroški dela so se v skladu s spremenjeno zakonodajo, z dvigom plač, tudi nekoliko spremenili, zato je ta uskladitev potrebna. Občina v tem delu izdatno sofinancira to storitev, več, kot je zakonsko določeno, kar omogoča, da se čim več pomoči potrebnih lahko vanjo vključi," dodaja Ocvirk.

Osebam iz ranljivejših skupin storitev subvencionirajo v celoti

Polna cena za eno uro storitve po novem znaša 19,78 evra, pri čemer 14,48 evra oziroma 71,90 % prispeva Občina Sevnica, 5,20 evra pa prispevajo uporabniki. Storitev, ki bo opravljena na nedeljo, bo Občina Sevnica subvencionirala v višini 68 % cene, storitev, ki bo opravljena na državni praznik ali dela prost dan, pa v višini 72 odstotkov. Osebam iz ranljivejših skupin, denimo tistim, ki prejemajo pokojnino, ki je nižja od 580 evrov, Občina Sevnica na podlagi vloge storitev subvencionira v celoti. 

Za varstvo in podporo starejšim Občina Sevnica letno namenja približno 600.000 evrov. Program Pomoč družini na domu pa je iz občinskega proračuna sofinanciran v višini 150.000 evrov.

(eP)

sevnica
posavski tednik
video

Pridružite se nam