Skip to main content
V Posavju 25.1° C Nedelja, 3. julij 2022
20.12.2021
18:07
Klub posavskih poslancev
Foto: Klub posavskih poslancev
Pred božično-novoletnimi prazniki so se sestali člani Kluba posavskih poslancev in pogledali v zadnje polletje delovanja, ki ga je zaznamovala tudi Mestna občina Krško.

Sporočilo v izvirniku (vir: Klub posavskih poslancev):

Posavski poslanci Matjaž Han (SD), Tomaž Lisec (SDS), Dušan Šiško (SNS) in Igor Zorčič (nepovezani poslanci) smo bili aktivni tudi v preteklih 6 mesecih, ko je klub vodil Matjaž Han. Ob rednem sestanku v DZ RS smo pregledali preteklo delo in sodelovanje ter spregovorili o aktualnih in prihodnih zadevah, ki se dotikajo Posavja.

Predvsem smo veseli, da se kljub dejstvu, da prihajamo iz štirih občin in iz štirih strank vedno uspešno pogovarjamo in usklajujemo glede tem, ki se dotikajo Posavja. Ravno na tem področju dobivamo celo pohvale poslancev iz ostalih delov Slovenije, kako znamo skupaj stopiti za zadeve, ki se dotikajo Posavja. Ne glede na to, kdo je v koaliciji in kdo v opoziciji..

Pri sprejemanju proračunov za leti 2022 in 2023 smo skrbeli, da se posavski projekti, ki so bili v proračunih ter tudi v Načrtu razvojnih projektov do leta 2026 ne oddaljujejo, temveč smo kot skozi celotni mandat skrbeli, da se približujejo izvedbi. Seznanili smo se tudi z napredki pri infrastrukturnih projektih, realizaciji obstoječih in umestitvi novih infrastrukturnih projektov s strani vlade na naše pobude v naslednjih letih (prenove železniških postaj, nova krožišča, mostovi, kanalizacije ter investicije na področju zdravstva, sociale in kulture) v proračune za 2022 in 2023. Pomembna pridobitev za razvoj posavskih občin je tudi dvig povprečnin za leti 2022 in 2023.

Zelo aktivno smo sodelovali tudi pri predlogu občine Krško in našega poslanca Dušana Šiška glede ustanovitve mestne občina Krško. Veseli smo, da je velika večina poslancev podrla predlog zakona. Glede na to, da se v zadnjih letih govori, da bodo pokrajine nastale okoli mestnih občin, je izglasovan zakon dodatna zelo pomembna stopnica k ustanovitvi pokrajine Posavje.

Ker je od ustanovitve kluba preteklo pol leta je predsedovanje (po abecednem vrstnem redu) prevzel Tomaž Lisec, namestnik pa je postal Dušan Šiško.

Posavski poslanci želimo vsem blagoslovljen in miren božič, čestitamo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter voščimo zdravo, uspešno in srečno leto 2022.

Razšli smo se z željo, da bomo v naslednji sestavi/mandatu kot Klub posavskih poslancev prav tako uspešni in enotni. Ter da se nam bo pridružil še kak poslanec iz Posavja.

posavski poslanci v DZ RS

krško
politika
radeče
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja