Skip to main content
V Posavju 18.3° C Nedelja, 2. oktober 2022
16.03.2021
14:20
Prenova letališča Cerklje ob Krki
Grafika: ePosavje.com
Na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije so predstavili skorajšnji zaključek prve faze posodobitve letališča Cerklje ob Krki. Začeli so že z drugo, ta bo končana do leta 2028.

Zaključek prve faze posodobitve letališča Cerklje ob Krki

Prva faza bo končala letos, druga v letih 2027 / 2028

BREŽICE Letališče v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je osrednje vojaško letališče Slovenkse vojske, ki je zgrajeno po civilnih merilih instrumentalnega letenja in po vojaških merilih po načelih logistične oskrbe. S prvo fazo posodobitve letališča, ki jo bodo končali v letošnjem letu, so začeli leta 2009. Z drugo fazo posodobitve so že začeli in kot je povedal Jože Lacko, vodja projekta posodobitve letališča, jo bodo končali v letih 2027 / 2028.

Novinarska konferenca Ministrstva za obrambo

Kontrolni stolp, ploščadi, navigacija, hangarji in skladišča

V sklopu projektov v prvi fazi prenove so zgradili nov kontrolni stolp, ploščadi in navigacijska sredstva. Na ti. zemeljski strani so zgradili hangarje, komplet skladišča goriv, druga skladišča ter kot zadnjega izmed objektov, gasilsko - reševalni objekt. "Obsežna infrastruktura je zgrajena, ena od posebnosti je, da smo zgradili nadomestno cesto med letališčem in sosednjimi naselji," je dodal Lacko.

"Vzpostavitev zemeljskih navigacijskih sredstev je velik korak k modernizaciji letenja"

Na letališču so v prvi fazi posodobitve uredili tudi sodobna navigacijska sredstva. Te je bilo sprva treba namestiti, nato pa izdelati in preveriti instrumentne postopke. "V tem trenutku smo nekje v sredini potrjevanja instr teh postopkov," pravi Lacko. Andrej Hostnik, častnik prvi pilot za varnost letenja iz Letalske šole Slovenske vojske, je ob tem povedal, da je vzpostavitev zemeljskih navigacijskih sredstev na letališču velik korak k modernizaciji operativnega letenja in usposabljanja pilotov v zahtevnejših vremenskih pogojih.

"Sistem za natančen prilet je v civilnem in vojaškem letalstvu že 90 let nepogrešljiv element za varno pristajanje zrakoplovov in tega bomo zdaj začeli uporabljati. Omogoča izvedbo nalog v zahtevnejših pogojih, posadkam nudi varno vrnitev na matično letališče, še posebej v primeru nenadnega poslabšanja vremena."

"Izjemen preskok pri povečanju možnosti izvedbe varnega leta"

Kot pravi Hostnik, navigacijska infrastruktura za pilote pomeni izjemen preskok pri povečanju možnosti izvedbe varnega leta, širitev alternativ v primeru izrednih situacij in vzdrževanje sposobnosti letenja brez zunanje vidljivosti. "Vzpostavitev navigacijskih sredstev je pomemben mejnik, ki uvršča letališče in letalske enote Slovenske vojske na povsem nov nivo v smislu sposobnosti izvajanja nalog iz poslanstva."

Gasilsko - reševalni objekt, letališče Cerklje ob Krki

Gasilsko - reševalni objekt

"Dvakratna količina vode kot na običajnih letališčih"

Zadnjega izmed objektov so na letališču končali z izgradnjo gasilskega - reševalnega objekta. Gasilska služba na letališču ima tudi eno posebnost. "Po vojaških standardih je zaradi oboroženosti letal in sredstev, ki jih letala nosijo seboj, potrebna dvakratna količina vode kot na običajnih letališčih. Ker gre za vojaško letališče, ki ima svoje obveznosti 24 ur na dan, je objekt temu primerno dimenzioniran," je še povedal vodja projekta posodobitve letališča Jože Lacko. Gasilsko - reševalni objekt na letališču je IX. kategorije, ta pa je odvisna glede na velikost karakterističnega letala in širine kril, ki lahko pristaja na letališču. 

Kaj prinaša druga faza posodobitve letališča?

In kaj prinaša druga faza posodobitve letališča? Lacko izpostavlja, da bo ta faza posodobitve imela nekaj ključnih nalog, ki se nanašajo pretežno na naloge oskrbe z gorivom. Tako želijo na letališču izboljšati sistem za polnjenje letal z gorivom na letališču, povečali bodo kapacitete za skladiščenje goriva izven letališča, uredili cesto za dovoz goriv med Zasapom in Črešnjicami, hkrati pa izboljšali tudi vojaške logistične kapacitete.

Kerozinovod iz Krškega do letališča

Z izboljšanjem sistem za polnjenje letal z gorivom na letališču želijo rešiti problem oskrbe z gorivom. "V tem trenutku je edini rezervoar letalskega goriva v okviru Luke Koper. Dnevna vožnja po cesti s cisterni na 300 in toliko kilometrov do letališča ni vojaško učinkovito in ne zagotavlja nujnega pogoja, ki je postavljen s tem, da mora imeti vojaško letališče možnost cestnega prevoza kot tudi prevoza z železnico - če že ne neposredno na letališče, pa v bližini," je ob tem povedal Lacko.

"Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije"

Kako bodo rešili ta problem? Lacko pravi, da z vključitvijo v sistem blagovnih rezerv. "V Sloveniji bomo tako razrešili vprašanje oskrbe z letalskim gorivom na bistveno bolj učinkovit način in ki bo omogočil zadostno varnost dobave glede na alternativne možne poti. Ta projekt je v pripravi projektne dokumentacije, realizacijo pričakujemo do leta 2027, 2028, da bo največji del tega že zgrajen."

Kerozinovod, Cerklje ob Krki

"Rešeno vprašanje oskrbe z letalskim gorivom na bolj učinkovit način"

Po novem: Do Celja, od tam do Krškega in naprej do letališča

Povedano drugače, z vključitvijo v sistem blagovnih rezerv bo središče dobave letalskega goriva v Celju, do tam bo pot vodila iz Luke Koper ter treh sosednjih držav, od Celja pa proti Krškem po cesti ali železnici, od Krškega do letališča Cerklje ob Krki pa po kerozinovodu. 

Bodo vojaški most obnovili?

V Krškem je med "starim" mostom čez Savo in "tretjim" mostom v Žadovinku vojaški most, ostanek nekdanjega kerozinovoda Jugoslovanske ljudske armade. Po njem so gorivo iz železniških cistern v Stari vasi prečrpavali proti skladišču goriva v Žlapovcu, od tam pa po kerozinovodu do skladišča goriva v Cerkljah ob Krki. Na vprašanje, ali bodo vojaški most čez Savo v Krškem obnovili, Lacko pravi, da mostu ne bodo potrebovali.

"Ne bo več nad zemljo, temveč pod zemljo, vključno s prehodom reke Save"

"Vprašanje mostu v Krškem je povezano s traso cevovoda. V kolikor bo prišlo do nove trase za transport goriva iz Krškega proti letališču to ne bo več nad zemljo, temveč pod zemljo, vključno s prehodom reke Save. Mostu ne bomo potrebovali, cevovod je po današnjih standardnih speljan pod gladino reke."

Vrednost posodobitve letališča 105,7 milijonov evrov

Vrednost celotne prenove letališča je 105,7 milijonov evrov, od tega Ministrstvo za obrambo zagotavlja 33,7 milijonov evrov, zveza NATO pa 72 milijonov evrov. Prva faza posodobitve je ocenjena na 72,5 milijona evrov, od tega bo Ministrstvo za obrambo pripseval 31,5 milijona evrov, 41 milijonov evrov NATO. Posodobitev letališča v drugi fazi ocenjujejo na skupaj 33,2 milijona evrov, večino sredstev (31 milijonov evrov) bo prispeval NATO, preostanek Ministrstvo za obrambo.

(eP)

letališče cerklje ob krki
slovenska vojska
video

Pridružite se nam